NHO

Innhold

Lobbedag på fylkestinget

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#205

Lobbedag på fylkestinget.

Årets tredje fylkesting starter i dag, 15. juni. Det er flere viktige saker på agendaen, og NHO Nordland har i forkant av fylkestinget fått innpass hos både posisjonen og opposisjonen. Der fikk vi slått et slag for norsk sjøfart, samtidig som vi har oversendt et innspillsnotat hvor vi støtter etableringen av Havbruksakademiet Nord AS og kommenterer fylkesrådets foreslåtte høringsuttalelse til ny opplæringslov og Liedutvalget.

Søndag 14. juni møtte NHO Nordland til digital lobbedag. Sammen med NHO Sjøfart, Norsk Sjøoffiserforbund og Torghatten Nord, slo vi et slag for Norsk sjøfart. I forkant av møtet oversendte vi også et notat, hvor vi ga innspill til følgende saker:
  • Sak 072/2020 - 20/64841 - Etablering av eierselskap for ferge og hurtigbåt
  • Sak 061/2020 - 20/61548 - Uttalelse til friskolesøknad - Havbruksakademiet Nord AS
  • Sak 076/2020 - 20/10652 - Høring - NOU 2019: 25 Med rett til å mestre
  • Sak 087/2020 - 20/17624 - Høring - NOU 2019: 23 - Ny opplæringslov
Fylkeskommunalt rederi?
På agendaen for lobbedagen var det å vise hvorfor fylkesrådets forslag om å etablere et eget eierselskap for ferger og hurtigbåter er en dårlig idé. For hvorfor skal fylket operere som rederi når vi har noen av verdens fremste rederier til å gjøre det?
 
Det handler om fremtiden til det maritime Norge. Vi har bygd opp en maritim klynge, med noen av de fremste verftene, skipsdesignerne, rederiene og sjøfolkene i verden. Vi er langt fremme på lav- og nullutslippsløsninger for sjøfarten, og norskekysten er laboratorium for miljøvennlig sjøfart. Dette teknologi og kompetanse vi skal leve av i fremtiden.
 
Fylkeskommunens foreslåtte eierskapsmodell utfordrer dette, og kan bidra til at norske rederier bygges ned og reduseres til bemanningsbyrå. Det vil svekke næringens evne til å være i front på teknologi, levere gode tjeneste til innbyggerne og ikke minst skape verdier og arbeidsplasser for fremtiden.
 
Havbruksakademiet Nord og høringsuttalelser
NHO Nordland har sendt skriftlig innspill til fylkestinget hvor det ble gitt støtte til etableringen av Havbruksakademiet Nord på Leknes. Havbruksakademiet Nord vil være utgjøre et viktig og riktig supplement til det eksisterende utdanningstilbudet i Lofotregionen. Det finnes i dag ikke tilsvarende tilbud i regionen, og med bakgrunn i næringens forventede utvikling vil tilbudet kunne bli avgjørende for den fremtidige veksten.
 
Til fylkesrådets foreslåtte høringsuttalelse om NOU 2019: 25 Med rett til å mestre (Liedutvalget) og  NOU 2019: 23 - Ny opplæringslov var vi tydelige på de punkter hvor NHO ikke er enige med fylkesrådet, at yrkesopplæringsnemndas rolle må styrkes og viktigheten av opplæringskontorene.
 
Klikk på linkene og les hele vårt innspill, samt en fellesuttalelse sammen med sjøfartsnæringen om fylkets foreslåtte etablering av eierselskap for ferge og hurtigbåt: