Medlemsundersøkelsen april 2022

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Konsekvensene av høyere kostnader og salgspriser gir nå direkte utslag på driftsresultatet til bedriftene i Nordland. Men samtidig er de aller fleste bransjer fornøyd med markedssituasjonen og at driften begynner å gå tilbake til normalt etter to tunge år i pandemien. Det viser NHO sin medlemsundersøkelse i april. 

Et blandet bilde 

Medlemsundersøkelsen denne måneden viser er blandet bilde –noen bedrifter gjør det bra, og andre ikke. I tillegg opplever noen medlemsbedrifter en usikkerhet om hvordan krigen i Ukraina kommer til å påvirke fremtidsutsiktene og markedssituasjonen. 

Tilbakemeldingen er at 8 av 10 medlemsbedrifter i Nordland er fornøyd med markedssituasjonen de siste fire ukene.

Den største utfordringen 

Den største utfordringen er at innkjøps- og driftskostnader øker og/eller at avgjørende varer ikke er å få tak i, og selv om bedriftene velger å øke egne utsalgspriser på varer og tjenester som følge av kostnadsbildet vil det gå utover omsetningen og mulighetene i tiden som kommer.

Som følge av dette oppgir 2 av 10 medlemsbedrifter i Nordland at de må redusere aktiviteten sin, hardest rammet er bygg- og anleggsdriftene. 

Markedet fremover

Over halvparten av medlemsbedriftene forventer at markedssituasjon som er  nå kommer til å vedvare de neste 6 månedene, på priser og leveranse, og selv om Nord-Norge ikke opplever den ekstreme strømkrisen er det andre råvarer og innsatsfaktorer som bedriftene våre må ha for å kunne drifte som normalt.  

Men så langt oppgir 6 av 10 medlemsbedrifter at de økte prisene og tilgang på innsatsfaktorer ikke har påvirket bedriftens aktivitet i Nordland.

 

NHOs medlemsundersøkelse i april for Nordland viser at: 

  • 8 av 10 (85%) bedrifter oppgir at gjennom de siste fire ukene så har markedssituasjonen vært god eller tilfredsstillende. 
  • 6 av 10 (58%) bedrifter oppgir at omsetningen de fire siste ukene har vært tilsvarende normale. 
  • 7 av 10 (70 %) bedrifter oppgir at innkjøpspriser (inkludert energi) har økt mer enn normalt, og halvparten (46%) av bedriftene har økt eller forventer å øke utsalgsprisene som følger av dette. 
  • 1 av 10 (11%) bedrifter oppgir at økte innkjøpspriser vil gi et kraftig smell på driftsresultatet
  • 7 av 10 (69%) bedrifter forventer å få en reduksjon i driftsresultatet, som følger av økte innkjøpspriser
  • 2 av 10 (22%) bedrifter oppgir at knapphet på- og økte priser på innsatsfaktorer presser dem til å redusere aktiviteten i bedriften. 
  • 6 av 10 (63%) bedrifter oppgir at knapphet på- og økte priser på innsatsfaktorer ikke påvirker bedriftens aktivitet i Nordland. 
  • De som sliter mest med økte innkjøpskostnader er bygg og anlegg på landsbasis. 9 av 10 (93%) bygg- og anleggsbedriften oppgir at innkjøpsprisen har økt voldsomt, og 6 av 10 (61%) må øke sine priser som følge av dette. 
  • 4 av 10 (41%) bedrifter sier at strømprisene har gjort at de har vurdert langsiktige strømavtaler eller jobber med energieffektivisering i driften, mens 4 av 10 (42%) sier at de ikke har vurdert noen tiltak i forhold til strømprisene. 

Nøkkeltall om næringslivet i Nordland kan du lese mer om her!