NHO

Innhold

Innspill til Nord Universitets strategi 2030

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Print

Nord universitet

Nord Universitet utvikler i høst sin strategi for de neste ti årene. Det er et svært viktig arbeid, for den kanskje viktigste samfunnsbyggeren vi har i Nordland. NHO Nordland er takknemlig for muligheten til å gi innspill i universitetets strategiarbeid. Sammen med en rekke andre offentlige og private aktører har vi tatt for oss første utkast til strategi, og vi har nå oversendt våre innledende kommentarer og tilbakemeldinger til arbeidet.

Nord er en avgjørende kunnskapsinfrastruktur for økt bærekraftig jobb- og verdiskaping i nord, og dermed grunnlaget for bosetting og et godt velferdstilbud. Det synes vi ikke fremkommer tydelig nok av det første utkastet. I vårt innspill har vi derfor vært tydelig om blant annet følgende:

  • Strategien bør tydelig stake ut noen klare målsettinger – den må peke fart og retning.
  • Målsettingene og målområdene bør være tydelig knyttet konkrete bærekraftsmål.
  • Strategien bør gjennomgående gjenspeile en visjon som understøtter behovet for økt bærekraftig jobb- og verdiskaping.
  • Strategien bør gjennomgående bli mer ekstrovert, og vise fart og retning for Nord som motor for samfunnsutviklingen i regionen

Vi mener dette er en av de viktigste strategiprosessene for utviklingen av samfunnet vårt det neste tiåret. Vi vil derfor kun det beste når vi ønsker at Nord, også i sin strategi, skal ta den plassen de fortjener, og være offensive i sine mål for fremtiden.

Vi heier på Nord Universitet.

Les vårt innspill, samt første utkast til strategi her:
NHO Nordland – innspill til strategi 2030
Nord universitet – strategi 2030 v1