Nordland har en solid utvikling, på trass av lav befolkningsvekst!

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

– Det skjer mye bra i Nordland, med mange spennende nye grønne prosjekter i bedriftene og kommunene, men vi har fortsatt en vei å gå i Kommune-NM. At vi skårer lavt på den totale summen betyr derimot ikke at kommunene i Nordland ikke gjør mye godt arbeid, tvert imot, vi vet at vi ikke skårer best på alle indikatorene, men de indikatorene vi skårer godt på-ja, der skårer vi i Norgestoppen! sier Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen

Hvert år lanserer NHO sin undersøkelse om lokalsamfunn og næringsvekst i alle landets kommuner, og dette har fått navnet Kommune-NM. Undersøkelsen legger til grunne noen indikatorer som er fordelt på fem kategorier; (1) Næringsliv, (2) Arbeidsmarked, (3) Befolkningssammensetning, (4) Kompetanse og til slutt (5) kommuneøkonomi. I årets kåring klatrer Nordland fra sisteplass til nestsiste plass, forbi Troms og Finnmark. Men bak den lave plasseringen ligger flere goder med resultatene.

For Nordland kan denne undersøkelsen være med på å hjelpe bedrifter og offentlig ledelse til å se hva man er sterk på i regionen, og hva man må jobbe mer med for å øke jobb- og verdiskapingen og bygge levende lokalsamfunn Dette er en måte å bli kjent med sin egen region, og lage strategier i felleskap som skal skape endring for tiden som kommer, og vi håper at resultatene kan inspirere flere til å tenke nytt, sier Bjarmann-Simonsen.

Det siste året har det skjedd ekstremt mye, samtidig så har vi opplevd at 2020 var et ekstraordinært år på grunn av pandemien, hvor utenforskapet fra arbeidslivet var på sitt høyeste og import av flink hoder og dyktige hender fra verden som landsdelen trenger, var på sitt laveste. Dette påvirker jobb- og verdiskapingen i Nordland! Vi er en region som blant annet lever av at verden besøker oss  noe som var begrenset i 2020, kombinert med mangel på internasjonale sesongarbeidere er dette  forhold som i 2020 slo negativt ut på kommune-NM på grunn av pandemien.

Nordland rangerer nest lavest på listen blant fylkene. Dette er opp fra sisteplass i fjor. Enkelte indikatorer gjør fylket det godt på, for eksempel arbeidsledighet hvor Nordland deler førsteplassen med Trøndelag. Nordland har også mange sysselsatte med bestått fagprøve (3. plass). Ser vi på utviklingen i indikatorer over tid har Nordland hatt en positiv utvikling på mange områder, selv om noe har blitt reversert i koronaåret. Særlig Iinnenforinnenfor næringsliv og kompetanse har Nordland hatt en solid utvikling. Nordland har to kommuner blant topp hundre, Bodø (41) og Rana (82).

Hele undersøkelsen kan du finne her, her kan du både se på den totale skåren til Fylke eller velge å se nærmere på din kommune.