NHO

Innhold

Nordland tetter gapet

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland

Nordland ha tradisjon for å komme dårlig ut i NHOs Kommune-NM, men utviklingen er positiv, og selv om det er mye å jobbe med er det ikke håpløst. Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland, er tydelig på at befolkningsutviklingen er den største bekymringen når fylket skal tas ut av koronakrisen og bidra inn i det grønne skiftet.

Hvert år gjennomfører NHO sitt eget Kommune-NM.  I undersøkelsen måles vekstkraft for næringslivet i alle landets kommuner. Indikatorene fordeler seg på områdene næringsliv, arbeidsmarked, befolkningssammensetning, kompetanse og kommuneøkonomi. Også i år havner Nordland nederst av alle landets fylker, men bak plasseringen er det flere lyspunkt.

- Med Kommune-NM forsøker vi kartlegge kommunenes evne til å legge til rette for jobb- og verdiskaping i næringslivet. Vi gjør det for medlemsbedriftene våre, men også for å gi skryt til kommunene som gjøre det bra, og inspirere de som gjør det mindre bra til å legge til rette for mer jobb- og verdiskaping, som igjen bidrar til mer skatteinntekter for å gode velferdstjenester, sier Daniel Bjarmann-Simonsen.

- Nordland har, helt siden vi begynte med Kommune-NM i 2011, hatt bunnplasseringen. Samtidig har fylket samlet sett hatt den klart største fremgangen, fortsetter regiondirektøren. For tre år siden var det bare Bodø som var blant topp 100, men nå har både Rana og Vågan tatt steg inn på topp 100 listen.

Det er særlig positiv utvikling på kompetanseindikatoren. På den negative siden har befolkningsvekst gått over til befolkningsnedgang fra 2018 til 2019.

- Vi er glade for at utviklingen er nær sagt utelukkende positiv innenfor alle indikatorområder. At kompetansegapet mot sørligere deler av landet stadig lukkes er særlig bra, og noe vi skal fortsette å jobbe hardt for. Men selv om det er en positiv trend, henger vi fortsatt etter og har mye å jobbe med, sier Bjarmann-Simonsen.

- I nord har vi mange fortrinn vi skal bygge videre på når landet skal ut av koronakrisen og inn i en mer bærekraftig fremtid. Sjømat, grønn industri og energi er viktige ingredienser når et bærekraftig Norge skal bygges, og det har vi heldigvis mye av. Det vi mangler er folk, og det ser ikke ut til at vi kan leve av lokalprodusert arbeidskraft i tiden fremover, fortsetter regiondirektøren.

Nordland er avhengig av arbeidskraft fra inn- og utland, og å redusere utenforskapet. For selv om sysselsettingsandelen i fylket er på bedringens vei, ligger vi på jumboplass nasjonalt.

- Vi har sagt det mange ganger. Nordland skal bidra til å redde verden. Skal vi klare det må vi ha flere i arbeid og samtidig sikre at vi utdanner folk med den kompetansen bedriftene trenger. Sjømat, batterier, mineraler og industri er bare noe av det vi kan tilby grønnere og mer bærekraftig enn resten av verden, sier Bjarmann-Simonsen.

- Ressursen med størst knapphet er folk. For at Nordlandsbedriftene og Nordlandssamfunnet skal kunne bidra med det vi er best på, må vi rett og slett jobbe for økt tilflytting strupe fraflyttingen, presiserer regiondirektøren. Han legger til at det ikke er noen enkel øvelse, men noe må ta på høyeste alvor.

Kommune-NM tar ikke høyde for korona, men det gjør den ikke mindre relevant.

- Korona har endret på alt, men mer enn noensinne er det viktig at kommunene er næringsvennlige og evner å bidra til lokal og regional vekst, sier Bjarmann-Simonsen.

- Vi skal ut av krisen, og kommunenes bidrag er avgjørende. Private arbeidsplasser er det som skal finansiere fremtidens velferd og ta oss ut av krisen. Det krever imidlertid gode rammevilkår og aktive kommuner som legger til rette. Enten det er skatter, tilskudd, utdanning eller attraktivitet for arbeidskraft, fortsetter regiondirektøren.

- NHO har nylig lansert sitt Neste trekk – veikart for fremtidens næringsliv, og viktige mulighetsrom for fremtidens grønne og eksportrettede økonomi finner vi i de nordnorske fortrinnene. Men kommunene må spille på lag og legge til rette for at bedriftene kan etablere seg og skape jobbene som skal sikre fremtidig verdiskaping og velferd, avslutter regiondirektøren.

Her finner du hele Kommune-NM