Dramatisk fall i norsk eksport har stor betydning for eksportfylket Nordland.

Nyhet, Kronikk, NHO Nordland

Publisert

I en ny rapport som Menon Economics har laget for LO, NHO og Eksportkreditt viser det seg at Norge ender på en soleklar sisteplass når det gjelder å handle med andre land.

I en ny rapport som Menon Economics har laget for LO, NHO og Eksportkreditt viser det seg at Norge ender på en soleklar sisteplass når det gjelder å handle med andre land. Det har vært et dramatisk fall i norsk eksporten de siste årene og utviklingen har vært svakere enn alle land det er naturlig å sammenligne seg med.

Den ferske rapporten viser at 560.000 norske arbeidsplasser knytter seg til kjøp og salg av varer og tjenester fra utlandet. Det tilsvarer hver femte sysselsatt i Norge. Store deler av eksporten er samlet på Vestlandet og i Nord-Norge, så for Nordland vil dette ha stor innvirkning.

- Dette viser hvor utrolig viktig eksportbedriftene våre er for jobb- og verdiskapingen i landet. Viktigst av alt viser det imidlertid hvor viktig økt eksport vil være i fremtiden, sier regiondirektør Daniel Bjarmann Simonsen.

Nordland har mange industrielle fortrinn.

- Vi har god tilgang på fornybar energi, fagarbeidere i verdensklasse og sterke industrielle kompetansemiljøer. Denne kompetansen gir Nordland flere fantastiske konkurransefortrinn innen fremtidsrettede næringer, som havvind, karbonfangst- og lagring og hydrogen- og batteriproduksjon sier LO s regionleder i Nordland, Rita Lekang.

- Vi trenger en storstilt industrisatsing, der vi i første omgang må øke fastlandseksporten betraktelig innen 2030, slik at vi samtidig kompenserer for forventet bortfall av olje- og gassinntekter, sier NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann Simonsen.

Behov for en kursendring.

- Norge trenger en strategi, for hvordan vi skal lykkes med fremtidens nærings- og eksportutvikling. Vi trenger en mer aktiv næringspolitikk, der staten har en aktiv rolle. Her kan arbeidslivets parter bidra, sier Rita Lekang regionleder i LO i Nordland.

- Utviklingen må snu, og vi har dårlig tid.. Vi har unike muligheter til å skape en lønnsom grønn eksportindustri, men da må vi omstille oss og legge en plan for samlet innsats som kan utløse dette potensialet. Og det må skje nå, sier NHO direktøren.

Skrevet i samarbeid med LO Nordland