Regjering og storting bør ikke tenke på juleferie før tiltakene er på plass

Regjeringen har varslet kraftfulle kompenserende tiltak for bedrifter og arbeidsfolk som nå rammes hardt av koronarestriksjonene. Det er bra. Men det viser seg at ingenting kommer på plass før i januar, fordi stortinget skal ta juleferie førstkommende tirsdag. Det er helt uakseptabelt. Ordet juleferie bør ikke være på noens lepper i maktens korridorer før ordningene er på plass.

Nå er det kritisk at regjeringen og stortinget får på plass en lønnsstøtteordning som bedriftene kan bruke, og kommer med klare retningslinjer på hvordan ordningen blir.

Hundrevis permitteres  

Målet med ordningene er blant annet å unngå så mange permitteringer som mulig. Siden ingenting er på plass permitteres det i hundretall i hele Nordland nå. Bedriftene kan ikke planlegge ut fra noe som kanskje kommer i januar derfor må de permittere. Det var det siste mange ville, fordi det betyr at utsatte bransjer vil miste gode fagfolk. Vi har nå ansatte som tilbyr seg å jobbe gratis, for å slippe å gå å trø hjemme. Ordningene må på plass nå, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen.  

Knapt med tid 

Vi trenger at den varslede lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen kommer på plass før jul. Og får de ikke det til, får stortinget jobbe i romjulen, som så mange andre. I tillegg bør staten ta en større del av lønnskostnaden ved sykefravær og permittering. Bedrifter som har på grunn av restriksjonene får ingen eller kraftig mindre inntekter, kan ikke bære lønnskostnaden ved sykefravær de fem første dagene og ved permittering de 10 første dagene. Alt dette må på plass raskt, skal vi få bedriftene over kneika og trygge arbeidsplassene. Slår regiondirekøren fast.

Dette er det vi jobber for:

  • Lønnsstøtte: Må landes for å sikre kompetansen, de ansatte og hindre permitteringer på kort sikt, med en løsning som er tilpasset situasjonen og bedriftene slik at de kommer seg gjennom den neste perioden.
  • Kompensasjon: De nasjonale kompensasjonsordningene må raskt på plass.
  • Permittering: Arbeidsgiverperioden må reduseres fra ti til fem dager  
  • Sykefravær: Arbeidsgiverperioden må settes videre ned fra fem til tre dager  
  • Utsatt innbetaling: Bedrifter med omsetningssvikt må gis anledning til utsatt innbetaling av skatter og avgifter.