NHO

Innhold

Pengemangel og permitteringer preger Nordlandsbedriftene

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland

Situasjonen er kritisk for mange Nordlandsbedrifter

1 av 2 Nordlandsbedrifter har likviditetsproblemer. Halvparten har allerede gjennomført permitteringer. Det viser NHOs siste medlemsundersøkelse. – Krisetall, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

NHOs tredje medlemsundersøkelsen etter at koronakrisen startet for alvor i Norge, viser stadig verre tall. Tallene er nedslående.

- For en uke siden var tallene i undersøkelsen sjokkerende. Nå er ståa enda verre, sier regiondirektøren.

- Uansett hva vi kaller dette –  krise eller unntakstilstand – det er nesten umulig å ta for hardt i, og vi ser ikke enden av det enda. Hva som blir stående i historiebøkene, avgjøres av hva mer vi gjør nå. Vi jobber med nye forslag til lokale, regionale og nasjonale tiltakspakker. Disse kommer vi med i løpet av kort tid.

NHOs medlemsundersøkelse viser at situasjonen nå er prekær i så godt som alle bransjer og i absolutt hele landet, som en følge av koronaviruset.

  • Halvparten av nordlandsbedriftene (49 prosent) har gjennomført permitteringer – dobbelt så mange som for én uke siden (24 prosent). Og til tross for permitteringene som er varslet denne uken venter det enda flere fremover.
  • Reiselivsnæringen er særlig utsatt, der 9 av 10 bedrifter (87 prosent) har permittert ansatte, og 73 prosent har permittert mer enn tre firedeler av sine ansatte. Også høyt antall permitteringer i service og handel (76 prosent).
  • 1 av 2 (49 prosent) Nordlandsbedrifter har likviditetsproblemer på grunn av koronaviruset og mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.
  • 8 av 10 (78 prosent) har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset. Opp fra 63 prosent i forrige undersøkelse.
  • 53 prosent av Nordlandsbedriften har problemer med å levere varer og tjenester, opp fra 45 prosent i forrige undersøkelse.
  • Vi ser stadig tydeligere tegn til at verdikjeder rammes. 60 prosent av Nordlandsbedriftene oppgir at leverandørene deres har varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser.
  • Tilbakemeldinger i forbindelse med undersøkelsen viser at flere bedrifter nå også vurderer nedbemanning

Bjarmann-Simonsen mener dette er den mest alvorlige krisen siden andre verdenskrig.

- Det finnes ikke virkemidler som kan stoppe alt det som skjer nå, men vi må alle gjøre alt vi kan for å minimere effektene så godt som mulig. Det er nå viktigere enn noen gang at de hjulene som kan holdes i gang, får rulle!

- Fellesskapet, med Stortinget, regjeringen og helsemyndigheter i spissen, har tatt mange viktige grep for å begrense skadene. Vi må gi regjeringen og Stortinget honnør for det som er gjort, selv om vi alle vet at det frem i tid er behov for å gjøre mer, slik regjeringen har planlagt. Her skal vi levere gode forslag til tiltak basert på det bedriftene sier at de trenger.

NHOs regiondirektør i Nordland er tydelig på at politikerne må ha to tanker i hodet samtidig.

- Vi må stoppe spredningen av koronaviruset og alle må følge helsemyndighetenes råd, men uten at det går utover forsyningslinjene, både internt i Nordland og Norge – ikke minst ut av landet.

- Vi er svært bekymret over det vi hører fra bedriftene våre. Kommuner praktiserer for eksempel forskjellige regler for smittevern og karantene, og mange går lenger enn de nasjonale retningslinjene.

- Vi har mange eksempler på Nordlandsbedrifter som ikke trenger å lide under krisen, men som opplever lokale reiserestriksjoner og karanteneregler som ødeleggende for deres evne til å levere.

- Byggmestere, rørleggere og elektrikere som skal utføre oppdrag over kommunegrenser og industribedrifter med ansatte boende i andre kommuner, blir nå hindret fra å skape verdier og opprettholde arbeidsplasser. Slik kan vi ikke ha det, og helsemyndighetene anbefaler heller ikke en slik restriktiv praksis. Her vil vi også komme tilbake med konkrete tiltak for å endre på praksisen.

- Helsekrisen vi står er i meget alvorlig, men vi må være forberedt på at den økonomiske krisen kommer til å vare lenger enn helsekrisen. Vi må skape trygghet for både helse og arbeidsplasser – vi må sikre at folk har en jobb å gå til når dette en gang er over.

- Vi må fortsette å handle varer og tjenester av hverandre! Både bedrifter, det offentlige og folk flest. Offentlige anbud må ikke stoppe opp.

  • Undersøkelsen er gjennomført 19. og 20. mars. 5437 bedrifter har svart på landsbasis, og 290 i Nordland

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: