April-rekord for overnattingsbedriftene i nord

Nyhet, NHO Arktis, NHO Nordland

Publisert

Overnattingsstatistikken for april er godt nytt for reiselivsnæringen. Statistikken viser en økning i samlet antall overnattinger på de kommersielle overnattingsbedriftene i Nord-Norge på 123 prosent sammenlignet med fjoråret og 24 prosent høyere enn april 2019. Mens det er en økning i den norske trafikken sammenlignet med april 2019 på 27 prosent er det en økning i utenlandstrafikken på 15 prosent i samme periode.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen er veldig glad for at reiselivet er i ferd med å komme tilbake etter koronapandemien.

- En rekord-april er et godt tegn, men det er fortsatt pandemiskygger ute i verden og nå også mørke krigsskyer på himmelen. Innovasjon Norge sitt reisebarometer fra april viser at kraftige prisøkninger og krigen i Ukraina har skaper stor usikkerhet om de kommende måneders trafikkutvikling. Det blir derfor spennende å se om de siste måneders positive utvikling vil vedvare, det eneste som er sikkert er at ingenting kommer av seg selv, sier Bjarmann-Simonsen.

 

Totaltrafikken

244 906 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i april 2022, er en økning på 135 133 overnattinger fra april 2021.  Dette innebærer en økning på 123 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 167 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 24 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 634 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 360 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en økning i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 15 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 83 prosent i april sammenlignet med april 2021, mens Norge totalt har en økning på 144 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en økning i antall norske overnattinger i Nord-Norge på 26 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 127 prosent sammenlignet med april 2021, mens Norge som helhet har en økning på 226 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en økning i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 16 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 359 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 293 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en nedgang i utenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge på 1 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 108 prosent i april sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 215 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en økning i norsk trafikk på hotellene i Nord-Norge på 19 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 128 prosent i april, mens Norge som helhet har en økning på 238 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 28 %.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 114 prosent sammenlignet med april 2021, mens Norge som helhet har en økning på 81 prosent. Sammenlignet med april 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 47 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 1387 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 571 prosent.

Den norske trafikken til campingplassen og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 28 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har hatt en økning på 47 prosent.

 

Oppsummering årets fire første måneder

Det har i årets første fire måneder vært 965 588 overnattinger i landsdelen, hvilket er 541 579 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 128 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 116 prosent. Sammenlignet med årets første fire måneder i 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 1 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 176 prosent sammenlignet med april 2021. Sammenlignet med april 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 14 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 2541 prosent i april måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 103 prosent.

 

Om statistikken

April-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 128 prosent i april 2022.

Derav:

Nordland + 101 prosent

Troms og Finnmark + 152 prosent

 

Svalbard + 299 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 123 prosent i april 2022.

Derav:

Nordland + 99 prosent

Troms og Finnmark + 147 prosent

 

Svalbard + 176 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 634 prosent i april 2022.

Derav:

Nordland + 431 prosent

Troms og Finnmark + 847 prosent

 

Svalbard + 2541 prosent

 

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 83 prosent i april 2022.

Derav:

Nordland + 72 prosent

Troms og Finnmark + 94 prosent

 

Svalbard + 103 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 128 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per april sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 116 prosent”.

 

Hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per april 2022

Hotell per april 2022