NHO

Innhold

Samferdselsministeren vil stå for åpningen av ny E6 på Helgeland

#005

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

Torsdag 27. september er det duket for åpning av to nye parseller i prosjektet, E6 Helgeland nord. Tilsammen hele 14,7 km ny veg i Nordland.

Torsdag 27.september er det duket for åpningsmarkering av de to nye parsellene på E6 Helgeland Nord. Vegstrekningene som nå åpnes utgjør til sammen over 15km ny E6. Det er strekningene, Fallheia-Sandheia og Illhøllia-Tjæraskaret som nå åpnes for ferdsel.

Åpningsmarkeringen vil skje ved Langvassåga bru og gjennomføres av samferdselsminister Jon Georg Dale, melder Statens Vegvesen.

-Den nye E6’en vil være til stor fordel for både næringslivet i Nordland og på Helgeland, og spesielt for befolkningen lokalt. Det at flaskehalsen på Skonseng blir erstattet med ny tunell og bru, vil være bra for sikkerheten til de som ferdes på denne vegen, sier regiondirektør Ole Hjartøy.

- Utbedring av E6 på Helgeland er avgjørende for næringslivet både regionalt og nasjonalt. E6 er en av våre viktigste livsnerver for å binde regionene og landsdelen sammen. Det er viktig å holde trykket oppe på videre utbedring av vegene inn og ut av regionen. Dette er svært viktig for næringslivet, avslutter Hjartøy.