Tre ting den nye regjeringen burde prioritere i endringen av statsbudsjettet

Nyhet, NHO Nordland, Statsbudsjettet

Publisert

Det ligger mye bra i forslag til statsbudsjett, men ny regjering har en jobb å gjøre for å sørge for at det treffer på behovene for økt jobb- og verdiskaping i Nordland enda bedre. Her er våre tre anbefalinger til ny regjering.

Vår tids to viktigste utfordringer er å skape nok nye jobber og kutte klimagassutslippene. Nordland er godt i gang med mange spennende nye etableringer for å gjøre nettopp det, men det holder ikke med arbeidsplasser, vi må også tiltrekke oss folk. Noe av det viktigste vi gjør da, er å koble oss bedre sammen fysisk og digitalt, opplyser regiondirektør Bjarmann-Simonsen.

NHO Nordland har tre klare råd til hva den nye regjeringen bør satse på.

Noe bra, men en god del gjenstår

Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med midler til satellittprosjektet på Andøya Space Port, investeringsfond Nord-Norge og blått bygg på Nord Universitet, ikke minst penger til E10 Hålogalandsveien og E6 Helgeland sør, men på transport – og infrastruktur gjenstår det mye, skal vi lykkes med å løfte jobb- og verdiskapingen i regionen i årene fremover, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen.

Løft den nye regjeringen bør prioritere

Den nye regjeringen skal snart gjøre en jobb med å gjøre satsbudsjettet til sitt. De bør særlig prioritere 3 ting. Det er vei, flytilbud og bredbånd.

 1. Vei – dette bør ny regjering prioritere inn:
 • De to siste parsellene på E6 Helgeland sør.
 • Oppstartsbevilgning for Sørfoldtunnellene
 • Oppstart skredsikring på E10 Lofoten
 • Forsering av bytunnell i Narvik
 • Tydelighet på at Sandvika – Sagelva på Rv 80 mellom Bodø og Fauske skal utbedres snarest mulig.
 1. Flytilbud
 • Den nye regjeringen må tilbake til tegnebrettet når det gjelder flyrutetilbudet. Flere og billigere avganger som binder kommunesentrene i Nordland sammen internt, og bedre med resten av landet. Forslaget slik det ligger nå er alt for svakt og kan ikke aksepteres av bedrifter og folk i Nordland.
 1. Bredbånd
 • Det er også et behov for sterkere satsing på bredbånd og digitalisering av Norge og Nordland enn det regjeringen legger opp til for å sikre bedriftene i alle knirker og kroker, noe som har kommet tydelig frem gjennom pandemien. Nordland er i dag det fylket med lavest utbyggingsgrad av bredbånd, opplyser Bjarmann-Simonsen.
 • Den nye regjeringen bør sørge for at staten i enda større grad er en pådriver for økt nasjonal satsing på bredbåndutbygging. Nordland bør bli et gigabitsamfunn innen 2025. Den jobben bør den nye regjeringen starter nå, sier regiondirektøren i NHO Nordland.

Trykk for å se statsbudsjettforslaget 2022 knytt til Nordland.