NHO

Innhold

Statsbudsjettet 2020

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#205

#120

Statsbudsjettet 2020 er langt på vei et stort gjesp. Et gjesp med positivt fortegn, ettersom mangelen på overraskelser nettopp er det mest positive. Det er mange små og store saker som kunne vært nevnt, men kort oppsummert gir statsbudsjettet 2020 få store seire for næringslivet i Nordland. Noen viktige lyspunkter er det likevel.

Til tross for få overraskelser, vil statsbudsjettet alltid bære med seg både gode og dårlige nyheter, avhengig av hvilke briller man har på seg. For næringslivet i Nordland er det vanskelig å komme forbi at det ikke ble gjort endringer i beskatningen på arbeidende kapital. Denne skatten skader bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser, og vil kunne treffe særlig hardt i en periode hvor investeringer i innovasjon og utvikling er viktigere enn noen sinne. Fra et nordnorsk perspektiv er det også kjedelig å registrere at det ikke er bevilget midler til utbygging av Ofotbanen. Det ville vært en sårt tiltrengt gladnyhet ettersom økning i kapasiteten vil kunne gi svært positive ringvirkninger for Narvik og regionen for øvrig. Reduksjonen i markedsføringsmidlene til Innovasjon Norge er også kjedelig nytt for en landsdel som satser på reiseliv og helårsturisme. Konsekvensene av dette er vanskelige å måle, men til tross for ny teknologi og nye markedsføringsmetoder er fortsatt all PR god PR, og mindre midler er i den sammenheng utelukkende negativt.

På den positive siden er det først og fremst mangelen av overraskelser som gjør at statsbudsjettet totalt sett virker fornuftig. Ingen endringer i momsregler, ingen nye og sære avgifter og ingen plutselige skatteendringer. Selv om det med fordel kunne vært gjort endringer på flere av disse områdene, er det altså få overraskelser. Av positive enkeltsaker er det likevel flere små gladnyheter.

På samferdselssiden ser vi at satsningen på veinettet gir seg utslag i betydelige midler til E6 både sør og nord i Helgeland. Dette vil gi bedre kapasitet, sikkerhet og kortere reisevei for både private og næringsliv. Midler til omlegging av E6 i Ballangen sentrum er også gledelig og på høy tid. At Erna Solberg holdt sitt løfte om å avsette midler til godsoverføring fra vei til sjø er også verdt å merke seg. Det gjør det mulig å igjen søke støtte til å starte opp nye godsruter til havs, og strekningen Bodø og Tromsø vil være en naturlig start og en betydelig avlaster for veinettet.

For Andøya og Andøya Space Centre er det gledelig å se at det nå også settes av penger til realisering av satellittprosjektet som skal gi bredbåndsdekning i Arktis. Det vil være en viktig bidragsyter for næringsliv, sikkerhet og beredskap i hele Nord-Norge og den arktiske regionen. I lys av vårens store algekrise, hvor laksenæringen ble hardt rammet, er det også positivt å se at regjeringen tar tak. Det avsettes nå 10 millioner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle ved algeoppblomstringer og på den måten sikre en av våre viktigste næringer i nord. Mineralnæringen i nord har et betydelig, men uforløst potensiale. Lang saksbehandlingstid er en av årsakene til dette. Av små, men viktige saker er det derfor viktig å nevne at mineralnæringen nå kan se lysere tider, ettersom direktoratet for mineralforvaltning vil få ca. 3,5 millioner ekstra i driftsmidler som skal bidra til reduksjon i saksbehandlingstiden.

Det er mange små og store saker som kunne vært nevnt, men kort oppsummert gir altså statsbudsjettet 2020 få store seire for næringslivet i Nordland. Noen viktige lyspunkter er det likevel.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: