NHO

Innhold

Trenger åpne kommunegrenser for å trygge arbeidsplasser

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#205

NAV, LO, NHO og Nordland Fylkeskommune

Koronakrisen gir utfordringer for kommunene som ønsker å verne egne innbyggere best mulig, men det er et stort problem at lokale smitteverntiltak, reiseforbud og karanteneregler stanser forsyninger og truer viktige samfunnsfunksjoner i Nordland, mener NHO, LO, NAV og fylkeskommunen i Nordland.

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, opplever nå at en rekke bedrifter av ulike størrelser og i forskjellige bransjer rapporterer om store utfordringer med lokale inn- og utreiserestriksjoner og karantenebestemmelser.
- Vi frykter at lokale reiserestriksjoner og karanteneregler kan være så skadelige at folk ikke har en arbeidsplass å komme tilbake til etter at koronapandemien er under kontroll. Vi ser nå at noen av de mest inngripende tiltakene ikke har ønsket effekt, sier regiondirektøren. I likhet med de andre samarbeidsorganene er han opptatt av at alle må høre på de nasjonale rådene fra helsemyndighetene, og Folkehelseinstituttet anbefaler nå å ikke iverksette lokale reiserestriksjoner.

Fylkesdirektøren i NAV Nordland, Cathrine Stavnes, er opptatt av at ulike tiltak i kommunene ikke må hemme utviklingen for arbeids- og næringslivet i andre kommuner.
- Mange som nå blir permitterte kan ha kompetanse som er etterspurt av arbeidsgivere i nabokommunene, også knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner, sier Stavnes.

Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig, mener fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.
- Etter liv og helse er det klart viktigste vi kan gjøre å holde hjulene i gang. Hvis lokale tiltak ikke hjelper til å hindre smitte, må de oppheves slik at næringslivet kan holde hjulene i gang. Vi trenger at bedriftene skaper verdier, arbeidsplasser og aktiviteter når krisen er over. Vi trenger absolutt ikke å sende enda flere ut i arbeidsledighet nå, sier Norvoll. Han mener det er viktig at arbeidstakere skal kunne reise over kommunegrenser selv om det er restriksjoner på andre reisende.

Flere bedrifter i Nordland varsler at det er krise om ikke reiserestriksjonene mellom kommunene i Nordland oppheves umiddelbart. Også LO i Nordland støtter budskapet. De er ikke i tvil når de varsler at det vil gi et nådestøt for flere bedrifter dersom en del av tiltakene ikke oppheves.
- Vi har mange bedrifter med nok arbeidsoppgaver, men de blir hindret av stengte kommunegrenser og karantene på ansatte som passerer grensene. Rana Gruber er blant bedriftene som har store problemer med å opprettholde produksjonen, sier regionleder i LO Nordland Rita Lekang.

NHO, LO, NAV og Nordland fylkeskommune er samstemte om hva de mener kommunene nå må gjøre:

  • Kommunene i Nordland må koordinere restriksjonene bedre, det bør være like regler.
  • Tiltak må ikke hindre at nødetater, nødvendige varer og arbeidstakere kommer over kommune- og fylkesgrenser.
  • Fylkesmannen bør få myndighet til å forvalte karantenereglene.
  • Kommunene må ta ansvar nå. Levedyktige bedrifter kan ikke hindres fra å holde hjulene i gang. Særlig ikke når det går mot helsemyndighetenes råd

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: