UNG undersøkelsen 2023 -Halvparten av de unge mener en god jobb er viktig for en god fremtid!

Publisert

Det som bekymrer ungdommen mest akkurat nå.

Økte priser på renter, mat og strøm topper nå listen over ting unge mellom 15 og 29 år bekymrer seg over. 7 av 10 unge er redde for at dette skal slå inn på deres fremtidsutsikter og påvirke forhold som jobb, bolig og familie. Det kommer frem i en undersøkelse blant unge som Opinion har gjort for NHO.

Økte priser bekymrer de unge aller mest 

Hos de unge i Nordland oppgir 6 av 10 at de bekymrer seg for økte priser, det er også den enkeltsaken flest unge bekymrer seg for i Norge. Bekymringen handler ikke utelukkende om dagens økonomiske tilstand, men også deres fremtidsutsikter. Mange bekymrer seg for hvordan de økte prisene vil påvirke deres fremtid og muligheter. 

Jenter er mer bekymret enn gutter, viser undersøkelsen. For eksempel uroer 80 prosent av jenter og unge kvinner seg over de økte prisene, mens det samme gjelder 60 prosent av gutter og unge menn. Bekymringene øker også med alder: De mellom 25 og 29 år er mer urolige enn 15-19-åringene. 

Et skifte i hvilke forhold som er viktigst ved valg av jobb 

Når unge velger jobb så er det å jobbe med noe som er interessant og spennende veldig viktig, kombinert med et godt sosialt miljø, dette svarer 6 av 10 unge i Nordland. Det handler om å like det de faktisk gjør, og få ha en stemme selv og velge litt hva de ønsker å jobbe med. 

I tillegg oppgir halvparten at når de skal velge jobb hvor de har muligheten til å lære og utvikle seg over tid og har en god leder, i Nordland er ungdommen mer opptatt av at arbeidsgiver legger til rette for videreutdanning enn landet generelt.  

Men bakteppe er at unge i Nordland er mer bekymret for å ikke få en jobb de ønsker seg (drømmejobben) enn resten av landet, samtidig som også flere i Nordland tror en god jobb sikrer de en god fremtid. 

En god fremtid avhenger av en god jobb, mener de unge 

På spørsmål om fremtiden oppgir 4 av 10 unge at de synes det er vanskeligere å planlegge for egen fremtid nå enn det var for bare 2 år siden. Kombinert med at 6 av 10 unge opplever at deres generasjon har de tøffere enn foreldrene, og halvparten tror det vil være vanskeligere å få jobb i Norge om 10 år enn det er i dag.  

Halvparten av de unge mener at det å ivareta egen psykiske helse er viktig for en god fremtid for dem selv. Kombinert med en jobb man trives i, egen familie og trygg økonomi. Mer eksterne forhold som klima, krig og uro, demokrati, og samarbeid mellom land kommer lenger ned på listen når de snakker om forhold som er viktig for en god fremtid. 

Hva bekymrer ungdommen i Nordland seg over? 

 • 6 av 10 seg for økte priser (på lånerenter, mat, strøm og lignende.)  
 • 6 av 10 seg for ødeleggelsen av natur og miljø 
 • 5 av 10 seg for krig og uto i verden 
 • 5 av 10 seg for klimaendringer 
 • 5 av 10 seg for at deres generasjon får det dårligere enn den forrige 
 • 5 av 10 egen økonomi 
 • 5 av 10 eget stressnivå 
 • 5 av 10 økte ulikheter i Norge 
 • 5 av 10 for sine sjanser til å få den jobben de ønsker seg (overs snittet!) 
 • 4 av 10 økningen av spredningen av falske nyheter og misinformasjon 
 • 4 av 10 fattigdom og helseproblemer i andre land 
 • 4 av 10 ensomhet og mangel på venner 
 • 3 av 10 på angrep på Norge som gjør at strøm, internett eller vann bilr borte 
 • 3 av 10 er bekgrymret for sjangsen for krig i Norge 
 • 2 av 10 bekymrer seg over sjangsen til å få seg en jobb 
 • 2 av 10 bekrymret for å ikke komme inn på studiet de ønsker 

Faktorer ved valg av jobb!

Hva gir optimisme?