Hva må til for å få til 30.000 nye arbeidsplasser i Nordland? Vi har utfordret nordlands-politikerne til å komme med et valgløfte ved å velge ut tiltak de mener gir jobbskaping i Nordland!

Vi har siden juni møtt Stortingskandidater fra Nordland i ulike anledninger, og nå i innspurten har vi utfordret dem til å komme med et valgløfte. Vi skal ta vare på løftene og vil snart invitere til samarbeid, enten kandidaten kommer på Stortinget eller blir værende som politiker i kommunene eller fylkestinget her i Nordland. For NHO vil gjerne være med å legge til rette for arbeidsgivere så de kan skape flere jobber.

Her er noe av det våre folkevalgte mener vil gi jobbskaping i Nordland:

____________________ 1. kandidatene _____________________

Siv Mossleth, 1.kandidat i Senterpartiet Nordland

 • gode skoler og grønt skifte 

Ida Gudding Johnsen, 1.kandidat Venstre Nordland

 • EØS

Dagfinn Olsen, 1.kandidat i Fremskrittspartiet Nordland

 • Uredde gründere
 • Videreutvikle fiske og havbruk
 • Utbygging av veier og samferdselstilbudet

Thomas Johansen, 1. kandidat i Miljøpartiet De Grønne Nordland

 • Et mer medmenneskelig samfunn

Bjørnar Skjæran, 1.kandidat i Arbeiderpartiet Nordland

 • Nok kraft
 • Nok fagfolk
 • En aktiv stat
 • EØS-avtalen

Bård Ludvig Thorheim, 1.kandidat i Høyre Nordland

 • Lokale bedrifter

____________________ 2. kandidatene _____________________

Paro Lyngbo, 2.kandidat i Miljøpartiet De Grønne Nordland

 • Å bygge lokale fagmiljøer, inkubatorer og næringsklynger

Mona Nilsen, 2.kandidat i Arbeiderpartiet Nordland

 • Aktiv næringspolitikk

__________________ 3. kandidatene _______________________

Trine Fagervik, 3.kandidat i Senterpartiet Nordland

 • Samarbeid

Øystein Mathisen, 3.kandidat i Arbeiderpartiet Nordland

 • Gratis utdanning

Jonny Gulbransen, 3. kandidat i Fremskrittspartiet Nordland

 • bedre tilrettelegging for sjømatsektoren

Dagfinn Arntsen, 3.kandidat i Kristlig Folkeparti Nordland

 • Å inkludere flere i arbeidslivet

Andrea Sjøvoll, 3.kandidat i Sosialistisk Venstreparti Nordland

 • Storstilt satsning på grønn industri og utdanning

___________________ Andre ______________________

Vi fikk også med oss Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen som kom med sitt eget løfte:

 • Ildsjelder og privat initativ

Og her kan du lese mer om hva NHO mener kan gi jobbskaping!