Vesterålen trenger byggfagslinja på Sortland

Vesterålen byggfag

Fv Elnar Holmen NHO Nordland, Marte Jakobsen (H)Sortland, Margunn Ebbesen (H) Stortinget, Jostein Nilssen Øksnes Entreprenør, Anne Marit Stork Byggmesterforbundet, Roar Wessel, Anne Reinsnes, Sortland Entreprenør, Tor Halvard Gregersen SE, og Øystein Larsen Kai og Anlegg Entreprenør.

Byggebransjen i Vesterålen står samlet. Byggfagslinja på Sortland burde aldri vært lagt ned. Fordi redusert tilgang på rekruttering, gir reduserte arbeidsplasser, samt hindrer vekst for næringslivet.

Tirsdag var NHO Nordland, Byggmesterforbundet og stortingsrepresentant i Næringskomiteen Margunn Ebbesen (H) på besøk hos: Sortland Entreprenør, Øksnes Entreprenør og Kai & Anlegg Entreprenør. På dagsordenen stod rekruttering og byggfagslinja på Sortland.

De siste årene har bygg- og anleggsbransjen i Vesterålen hatt en eventyrlig vekst. Næringslivet i regionen, spesielt drevet av fiskeri- og havbruksnæringene har vært motorer for den økte verdiskapingen og veksten i regionen. Det bygges infrastruktur, nye næringsbygg og boliger i hele regionen, og mange av kontraktene havner hos lokale entreprenører. Potensialet for en ytterligere vekst i regionen er stor. Landsdelen vi bor kan vise til sterk vekst de siste årene, og vi forventer en ytterligere vekst i årene foran oss. Men mørke skyer i form av mangelen på folk, truer i horisonten.

-          Ser vi på det siste konjunkturbarometeret for Nord Norge de neste 8 årene, er det kartlagt investeringer for til sammen 635 milliarder kroner. Det gir eventyrlige muligheter for oss. Men skal vi kunne vokse i årene foran oss, trenger vi flere folk og særlig nyutdannede byggfagsarbeidere, sier daglig leder Tor Halvard Gregersen i SE Produksjon AS.

Byggebransjen har vært helt avhengig av rekrutteringen av tømrere og fagarbeidere fra de videregående skolene i Vesterålen. Byggfagslinjen på Sortland har vært primus motor for rekrutteringen til entreprenørene i alle kommunene i Vesterålen. Derfor ble mange overrasket når Fylkestinget vedtok å legge ned byggfagslinja i vinter, på Sortland VGS.

-          Søkertallene til yrkesfag har en sterk økning nasjonalt, der også Nordland har den største veksten totalt sett. Men dessverre ser vi en nedgang på 33% i antall søkere til byggfag i Vesterålen. Dette er vi redd for, har sammenheng med nedleggelsen av byggfagslinja på Sortland VGS, sier Anne Marit Stork i Byggmesterforbundet og Elnar Holmen i NHO Nordland. 

Den sterke nedgangen i søkere frykter vi kan ha sammenheng med at langt flere 15 åringen må flytte hjemmefra i ung alder, og bo på hybel med de økte kostnadene som det gir. I tillegg er det relativt høy frafall på disse linjene. Plassering av linjen på Sortland, som ligger i et veikryss mellom kommunene Andøy, Øksnes, Bø, Hadsel og Lødingen, vil medføre at langt flere elever kan bo hjemme lengre. Her må hensynet til elevene og bransjens behov gå foran.

Margunn Ebbesen fikk klare og tydelig innspill fra en samlet entreprenørbransje i møtet. Kompetanse og tilgang på ny arbeidskraft er avgjørende for å sikre arbeidsplasser, samt få til en ytterligere vekst. Da må vi utdanne flere, ikke færre fagarbeidere.

-          Bygg- og anleggsbransjen i Nordland og Vesterålen trenger flere folk. Aktørene jeg har møtt i dag sier til meg at de kan ansette lærlinger på dagen, bare de har riktig fagkompetanse. Derfor anbefaler jeg politikerne på fylkestinget i Nordland, så raskt som mulig å se på byggfagslinja på Sortland VGS, sier Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H).

 For det å søke etter ny arbeidskraft er ikke så enkelt som en skulle tro, ser vi på eksemplene som daglig leder i Kai og Anlegg Entreprenør, Øystein Larsen har.

-          Jeg har i to runder søkt generelt etter fagarbeidere uten å få en eneste søknad. Det er svært vanskelig å få tak i arbeidskraft, sier han.