NHO

Innhold

Penger til Fornebubane og Oslotunell

Nyhet, Fagartikkel, NHO Oslo og Akershus

Publisert

Nina Solli på E18

Det er ikke satt av penger til innløsing av boliger langs E18 vestover

-391 millioner kroner til Fornebubane. E18 mellom Retvet og Vinterbro får midler. Det er også satt av penger til Oslotunell i årets statsbudsjett. Men kanskje aller viktigst: Penger til CO2 fangst på Klemetsrud. Til sammen er dette gode nyheter sier regiondirektør Nina Solli.

Regjeringen øker satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier. Det er satt av om lag 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter. Det er 12 prosent mer enn i 2018-budsjettet. InterCity Vestfoldbanen, planlegging av InterCity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel blant prosjektene som får økt støtte. Ringeriksbane er også med.

-Pendlerne vil trolig også sette pris på at det er satt av to milliarder kroner til nye tog, sier Solli.

- Det er bra at det er satt av 43 millioner i statlige midler til forberedende arbeider på E18 mellom Retvet og Vinterbro. Endelig får vi den siste biten av ny E18 på plass. Dette er viktig for fremkommelighet i fremtidige Viken. Vi savner derimot midler til å innløse boliger langs E18 vestover, sier Solli.

- Budsjettet sier ikke noe om når vi kan vente en oppgradering av godsterminalen på Alnabru. Alnabru er selve navet for godstransporten i Norge og en oppgradering har vært nødvendig i mange år, understreker Solli.

Mer om samferdselsmidler til Akershus her

-NHO mener 3 milliarder er nødvendig for å holde fremdriften i Nasjonal Transportplan, og for å redusere avstandsulemper og transportkostnader for bedriftene. Så langt vi kan se ligger regjeringens opptrapping tett oppunder dette, sier Solli.

Mer om samferdselsmidler til Oslo her

-Dette er et nøkternt budsjett uten store overraskelser. Bedriftene melder om jobbvekst og lysere tider og da er forutsigbarhet et greit signal fra regjeringen, sier Solli.

Skatter og avgifter

-Det er positivt at selskapsskatten senkes og at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres. Nå handler det om å skape enda flere arbeidsplasser, sier Solli.

-Regjeringen kutter sukkeravgiften på sjokolade og sukkervarer, men ikke på brus og saft.  Dette er et skritt på veien for å fjerne hele sukkeravgiften. Dagens avgift rammer mange arbeidsplasser på Romerike, sier Solli.

Klima og miljø

-FNs klimapanel sier i en fersk rapport at tiltakene for å få ned klimagassutslippene må komme raskere. Bedriftene er med på å ta ansvar. Det er bra at regjeringen går videre med fangst- og lagringsprosjektene (CCS). Regjeringen foreslår å bevilge totalt 175 millioner kroner til dette i 2019. Det er besluttet å gjennomføre forprosjektering av fangstprosjektene til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud og Norcem. I tillegg er det avgjørende at vi får et CO2-fond som får ned utslippene fra næringstransporten, sier Solli.

Reiseliv

-Reiselivsbedriftene har opplevd flere avgiftsøkninger de senere årene. Derfor er det gledelig at regjeringen nå lot økning i lavmomssatsen ligge. Selv om vi er enige i at tips er skattepliktig inntekt, mener vi dette gir arbeidsgiver en ekstra byrde. Det bør vurderes om det er mulig å finne en enklere løsning. I det minste må man utsette iverksettelsen til 2020 slik at bedriftene får tid til omstillingen, sier Solli.

Andre satsinger

-A-krimsentrene styrkes på teknologisiden for å sikre økt samhandling i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Dette er en viktig satsing, sier Solli.

-Det er positivt at inkluderingsarbeidet skal bli mer arbeidsgivervennlig, at NAV skal bedre dialogen med arbeidsgiverne, og at det kommer penger til samarbeid med NHO om Ringer i vannet. I tillegg skal ordningen med lønnstilskudd forenkles og prioriteres, sier Solli.