Hvilke eksportmuligheter finnes i Europas grønne omstilling?

3. okt 2023, kl. 08.00–10.30
Innovasjon Norge, Løkkeveien 111, 4007 Stavanger Påmeldingsfrist 29.september 2023

Når hele Europa skal gjennom den grønne omstillingen, finnes det enorme eksportmuligheter for norske bedrifter. Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet og NHO Rogaland inviterer til frokostmøte hvor du får vite hvilke verktøy som finnes for at din bedrift skal kunne gripe disse mulighetene.

Både regelverksutviklingen og eksportmulighetene i Europa kan knyttes til EUs Green Deal – Europas grønne giv på norsk. NHO, Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet ønsker å gi bedrifter bedre kunnskap om regelverksutvikling, finansielle støttemuligheter og konkrete eksportverktøy.

Noen spørsmål du får svar på:
  • Hva er de viktigste EU-regelverkene innenfor grønn omstilling og hva betyr det for norske bedrifter?
  • Hvordan kan Europas grønne giv åpne for nye eksportmuligheter for bedrifter i Rogaland?
  • Hvilke finansielle virkemidler finnes i Horizon Europe og hvordan kan din bedrift komme i posisjon for å motta midler?
  • Hvordan kan Team Norway – virkemiddelapparatet – hjelpe din bedrift?

Program

Kl. 08.00-08.30: Frokost

Kl. 08.30-10.00:  Seminar

  • Hvilke tilbud har Innovasjon Norge til eksport og inernasjonal vekst?

Kari Holmefjord Vervik, regiondirektør, Innovasjon Norge

  • Hva er EU green deal og hvordan påvirker det norsk næringsliv?

Kirsten Hammelbo, seniorrådgiver, seksjon for næringsfremme og grønn omstilling, Utenriksdepartementet

  • Finansielle midler: Horizon Europe – hva finnes av finansielle støtteordninger?

Edel Bertine Dirdal, EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa

  • Eksfin: hvordan kan Eksfin hjelpe norske bedrifter til å finne mulighetene for eksport, og få hjelp til eksportfinansiering?

Joar Johnsen. Senior kundeansvarlig. SMB, Eksfin

  • Excess Engineering : hvordan har vi fått hjelp av de ulike aktørene i vårt eksportarbeid?

Ove Kalvatn, CEO

Narjes Jafariesfad, CSO, Chief Scientist Officer

  • Panelsamtale: hvordan kan virkemiddelapparatet hjelpe din bedrift til å eksportere i Europa? Moderator: Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland. 

Q&A

Kl. 10.00-10.30: Mingling