NHO

Innhold

EnergiRike-konferansen

EnergiRikekonferansen er en årlig konferanse som i 2019 blir arrangert for 19. gang i Haugesund.

#005

Energirike-konferansen 6-7.august

Dette er en nasjonal konferanse og blir betegnet som årets viktigste møtearena for energiaktører, industri, næringsliv, kommuner og akademia da den tar opp aktuelle temaer, belyser fremtidens utfordringer og muligheter samt bidra til økt forståelse mellom ulike aktører innen verdiskapning. 

EnergiRikekonferansen byr på kunnskap, gode diskusjoner og gode kontakter.