NHO

Innhold

Lansering av Samferdselsløftet i Rogaland

  • 2. mar 2021Kl. 08:15–10:30
  • Digitalt
  • Gratis

Verdien av at Norge bygger en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til mobilitet og næringsutvikling i hele landet er stor. På denne digitale konferansen vil du få høre mer om næringslivets innspill til Nasjonal Transportplan.

Programmet for seminaret er delt i to, der vi begynner med en fellesdel, etterfulgt av regionale deler. 

Del 1: 

første del skal vi bl.a. diskutere behovet for jobbskaping og hvilken rolle samferdselspolitikken spiller her. Verden skal bli grønn og utslippene må ned. Hvordan skal vi klare det? Og ikke minst, hvordan skal vi videreføre ambisjonsnivået, til en redusert kostnad? 

Du møter bl.a.  

  • Ole Erik Almlid, administrerende direktør. NHO 
  • Knut Arild Hareide, samferdselsminister 
  • Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO 
  • Bedriftsrepresentanter 
  • Stortingspolitikere 

Denne delen ledes av Tommy Skjervold, NHO 

Del 2: Rogaland 09:30

Velkommen
presentasjon av Samferdselsløftet sett i et Rogalandsperspektiv

Presentasjon av prioriterte prosjekter
Pål Kårbø fra 134 Haukeliveien gjennomgår prosjektene på E134, mens Sigurd Ur fra NHO Rogaland går gjennom RV13. 

Hva betyr prosjektene for bedriftene?
Per Arne Fisketjøn fra Suldal Billag AS /Suldalsbussen vil gi oss et bedriftsperspektiv på prosjektet RV13. Sigve Lervik fra Hustvedt & Skeie AS skal gjøre det samme for prosjektene tilknyttet E134

Reaksjoner fra det politiske miljøet

Vi avslutter ca 10:30. 

Velkommen!

Streamen fra Oslo ser du her. Alle påmeldte skal ha fått invitasjon til et Teams-møte for den regionale sendingen. Klikk her for å se sendingen fra Rogaland

Stream