NHO

Innhold

Workshop: Veikart for fremtidens næringsliv

  • 21. jun 2019Kl. 12:00–15:00
  • Ostehuset, Stavanger Domkirkeplassen
  • Ingen deltakeravgift
  • Påmeldingsfrist 21.juni

Velkommen til Workshop med NHO og Sintef for å diskutere Rogalands fremtidige utviklingsmuligheter

#005

Næringslivets perspektivmelding skal danne grunnlaget for NHOs årskonferanse 2020 – Fremtidens næringsliv. Sintef er derfor engasjert til å lage veikart for morgendagens næringsliv i Norge. Med utgangspunkt i Norges forutsetninger og fortrinn er ambisjonen å analysere mulighetene og barrierene for verdiskapning, arbeidsplasser og bedre bærekraft, identifisere satsingsområder og konkretisere tiltak.

For at vi også skal få frem Rogaland sitt bidrag inn i dette, ønsker Sintef å kjøre en arbeidsøkt med oss, for å få frem vår regions beste forutsetninger i en nasjonal og internasjonal sammenheng.

Vi trenger derfor at du og din bedrift bidrar med kunnskap og innsikt til å løfte Rogalands potensiale inn på den nasjonale arenaen.

Program

12.00-12.30

Lunsj og velkommen ved vertskap på Ostehuset

12.30-15.00 

  • Næringsvirksomheten i Rogaland v/Tone Grindland
  • Tre korte bedriftsinnlegg: "Hvor er vekstmulighetene og hva er utfordringene i din bransje frem mot 2030?"
  • Presentasjon av prosjektet v/NHO
  • Status i prosjektarbeidet v/ SINTEF
  • Arbeid og diskusjon i grupper/plenum
  • Oppsummering/avslutning