NHO

Innhold

Arbeidslivsråd for industrifag på Haugalandet

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Arbeidslivsråd

Under gruppearbeidet diskuterte deltakerne flere muligheter for å komme i gang med hospiteringsarbeidet.

Tidligere denne måneden deltok NHO Rogaland på årets første møte i arbeidslivsråd for industrifagene på Haugalandet. Møtet ble avholdt på Dupont på Karmøy.

Formålet med dette rådet er å utvikle gode sammenhenger mellom utdanning og arbeidsliv gjennom rådgivende samarbeid. Her skal bedrifter, offentlige etater og utdanningssystemene finne gode løsninger sammen. Rådet møtes jevnlig for å diskutere kompetansebehov i dag og i fremtiden, kvantitet og dimensjonering, og inkludering i skole og arbeidsliv. Rådet ønsker å sette i gang et tiltak for hvert møte, og konkretisere dette i kompetansearbeidet.

Temaet for møtet var inkludering, hospitering og kompetanse. Jannicke Kvarven og Ronny Sætre fra Haugaland Vekst snakket om henholdsvis kompetansebarometeret Haugaland Vekst og NAV ønsker å utvikle på Haugalandet gjennom Sildikon Valley-prosjektet, og rekruttering til yrkesfaglig utdannelse på videregående. Rektor ved Åkrehamn videregående skole Åse Bratthammer fortalte om høringene i sammenheng med fagfornyelsen, mens Jofrid Fludal tok opp planen for kompetanseutvikling hos prøvenemndene og faglige ledere.

Innenfor temaet ulike veier til fagbrev og inkludering viste sjef for yrkesopplæringen Cathrine Utne Pettersen hvilke løp som finnes for å ta fag-, praksis- eller kompetansebrev i Rogaland, mens Elisabeth L. Nilsen fra NAV Marked Sør-Rogaland beskrev de ordningene for kompetansegivende tiltak mot fagbrev som NAV har og støtter.

I tillegg til disse fortalte Kjetil Tvedt fra Norsk Industri hvordan de har jobbet med å få ungdommer til å velge utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon. Han serverte også arbeidslivsrådet tall som viste at det har vært en vekst i søkertallene på denne utdanningsretningen etter kampanjene de har jobbet med de siste to årene, samtidig som han kom med spennende fremtidsrettede forslag.

Etter alle innleggene jobbet deltakerne i grupper hvor lokalt kompetansenettverk, sikring av god involvering og deltakelse på tvers av videregående skoler, arbeidslivet og andre relevante aktører var tema. Målet var å utarbeide en konkret plan for hospitering mellom skole og arbeidsliv, med en ambisjon om å komme i gang med dette prosjektet i løpet av de neste ukene.

Som part i arbeidslivet og som representant i fagopplæringsnemnda i fylket bidrar NHO Rogaland aktivt inn i rådet på vegne av næringslivet. Vi tror på samarbeid på tvers og spesielt på kompetansefeltet, da aktørene og tiltakene er mange. Vi har en tradisjon i fylket for å jobbe godt sammen rundt kompetanse og yrkesfag. Det skal vi fortsette med, og arbeidslivsrådet er en god arena for dette i det videre arbeidet. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: