Dette mener NHO Rogaland om statsbudsjettet

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Vår tids to viktigste utfordringer er å skape nok jobber og kutte klimagassutslippene. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er et skritt i riktig retning, men det må mer til for å løse dem.

CO2-inntekter bør gå til grønn omstilling:

-Vi mener det er et smart klimagrep å gjøre det dyrere å forurense. Samtidig mener vi at disse pengene må gå tilbake til de bedriftene som viser vilje og evne til grønn jobbskaping. Jeg snakket nettopp med Stillaspartner som har kjøpt inn en el-lastebil til 3,7 millioner, mens det koster 800.000. Vi mener vi må bruke offentlige muskler til å gjøre det mer lønnsomt å gjøre som Stillaspartner og andre som tør å investere grønt, sier regiondirektør Tone Grindland.

Det er derfor vi ønsker å målrette sånne omstillingstiltak for næringslivet som et eget CO2-fond for næringstransport. På den måten kan vi dytte i utviklingen for å overføre elbil-suksessen også til lastebil og tungtransport.

Bra at Nysnø styrkes:

Det er et stort investeringsbehov for å sikre at Norge blir en ledende aktør innenfor fremtidens grønne næringer. Nysnø i Rogaland får tilført 200 ekstra millioner. Det gjør at klimainvesteringene styrkes, og disse verdiene spres på grønne løsninger. Det er bra, og helt avgjørende for at vår satsing på nye grønne verdikjeder.

Nye grønne løsninger trenger hjelp:

Det er positivt at regjeringen i sitt budsjettforslag blant annet legger opp til fortsatt satsing på hydrogen, Grønn Plattform og Enova og økte ressurser til behandling av konsesjonssøknader.

Dette er skritt i riktig retning. Det er i bedriftene de nye grønne løsningene og jobbene skal skapes. Selv om tempoet er høyt i utviklingen av fornybarnæringene i Norge, er det høyere i våre konkurrentland. Budsjettet kunne lagt opp til større satsinger innen batterier, hydrogen og havvind ved blant annet risikoavlastning. Her ligger det muligheter for den påtroppende regjeringen. Dette er områder som vi er godt rustet for å lage arbeidsplasser av i Rogaland, men hvor vi kan tape terreng i forhold til andre land vi sammenligner oss med. Både Norled (hydrogen) i Stavanger, Beyonder (batteri) i Sandnes og DWO (havvind) i Haugesund er gode eksempler på dette.

Behov for bedre internett i distriktene:

Vi ønsker også en sterkere satsing på utbygging av bredbånd og det digitale Norge enn det regjeringen legger opp til. Også her i Rogaland er det svært store forskjeller mellom kommunene. I Bjerkreim (52 prosent), Sokndal (57 prosent) og Lund (59 prosent) har nær halvparten av innbyggerne bredbåndshastighet under 100 megabyte per sekund, mens større kommuner som Stavanger har nær 100 prosent. Utbygging av bredbånd er viktig for å kunne etablere nye, grønne arbeidsplasser over hele landet.

Bedriftene bør ikke skattes mer nå:

Bedriftene må kunne bruke egenkapitalen sin til å investere i fremtiden, ikke på en stor skatteregning på midler som er bundet i maskiner og bygg. Jeg har vært i kontakt med mange bedrifter i valgkampen som forteller hvordan formuesskatten er næringshemmende. Det er viktig at den påtroppende regjeringen forstår at økte skatter er det siste bedriftene trenger nå.

Kompetanse viktigst:

Uansett stortingsflertall er det viktig å trappe opp arbeidet for å tette kompetansegapet. Det er gitt nødvendige og viktige bevilgninger til utdanning, forskning og utvikling, men når 6 av 10 bedrifter sier de ikke får tak i den kompetansen de trenger må det tas et ytterligere krafttak innen fagutdanning.

- Jeg får stadig eksempler på at bedriftene sliter med å skaffe hodene og hendene de trenger. Da vi nettopp spurte medlemmer hva som var aller viktigst å få på plass, svarte aller flest «kompetanse tilpasset arbeidslivets behov». Det bør være en marsjordre til en ny regjering og et nytt storting, sier Grindland