NHO

Innhold

Forsknings- og nyskapingsprisen 2018

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

#005

Forsknings- og nyskapingsprisen deles ut av Rogalandsforskning, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland

Vet du om en gründer eller bedrift som har utmerket seg på nyskaping og innovasjon? Gi oss innspill til gode kandidater!

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond AS er opprettet av Rogalandsforskning, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning. Prisen på kr. 100.000 deles årlig ut på Solamøtet, NHO Rogalands årskonferanse.

Fondet kan støtte både gründere, nyetablert virksomhet og nyskapende aktivitet i etablerte bedrifter. Nyskapingen skal ha vært organisasjons- eller produktrettet og kan gjerne ha skjedd i dialog med forskningsmiljøer, nasjonalt eller internasjonalt. Bedriften må ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet, mens nystartede virksomheter skal ha et antatt betydelig inntjeningspotensial.

Vi ber nå om få innspill til kandidater til prisen, som skal deles ut på Solamøtet 14. januar 2019 og oppfordrer deg til å komme med forslag.  Kandidater kan være både din egen virksomhet eller andre som du mener gjør seg fortjent til en slik pris.

Forslagene sendes innen 5. november til nho.rogaland@nho.no, emnefelt merkes  "Forsknings- og nyskapingsprisen 2018"

Styremedlemmene i Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond kan kontaktes:

Sofie Margrethe Selvikvåg, Rogaland fylkeskommune: 95865091

Christian Quale, NORCE: 90029809

Tone Grindland, NHO Rogaland: 45699909