NHO

Innhold

Forsknings- og nyskapingsprisen 2019

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Innovasjon

#120

Vet du om en gründer eller bedrift som har utmerket seg på nyskaping og innovasjon? Gi oss innspill til gode kandidater!

Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond AS er opprettet av Rogalandsforskning, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland for å stimulere til regional næringsutvikling, kompetanseutvikling og næringsrettet forskning. Prisen på kr. 100.000 deles årlig ut 13. januar på den næringspolitiske konferansen Solamøtet.

Fondet kan støtte både gründere, nyetablert virksomhet og nyskapende aktivitet i etablerte bedrifter. Nyskapingen skal ha vært organisasjons- eller produktrettet og kan gjerne ha skjedd i dialog med forskningsmiljøer, nasjonalt eller internasjonalt. Bedriften må ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet, mens nystartede virksomheter skal ha et antatt betydelig inntjeningspotensial.

Vi ber nå om få innspill til kandidater til prisen, som skal deles ut på Solamøtet 13. januar 2020 og oppfordrer deg til å komme med forslag.  Kandidater kan være både din egen virksomhet eller andre som du mener gjør seg fortjent til en slik pris.

Forslagene sendes innen 5.desember til nho.rogaland@nho.no, emnefelt merkes  "Forsknings- og nyskapingsprisen 2019"

For mer informasjon kan du kontakte: 

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland: 45699909

Erlend Jordal, styreleder Stiftelsen Rogalandsforskning: 93048292

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: