NHO

Innhold

Hei, unge i Rogaland. Vurder et yrkesfag!

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Du vil helst jobbe i det private, og du tror du vil få det tøffere enn foreldrene dine. Her er tre ting du bør notere deg.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland

«At min generasjon får det dårligere enn den forrige». Det er det 43 prosent av de unge i Rogaland som er bekymret over, ifølge UNG-undersøkelsen gjort av Opinion.

Dette vil i så fall være noe helt nytt. Fram til i dag har vi nemlig bestandig fått det bedre enn forrige generasjon. Mange av de spurte frykter dessuten at korona særlig vil ramme deres generasjon.

Det kan jeg forstå, og det er virkelig et signal vi skal ta på alvor. Undersøkelsen viser også at mange frykter de vil bli stående uten jobb og at de vil stå utenfor arbeidslivet i en lengre periode.

Unge i Rogaland skiller seg særlig ut fra resten av landet ved at de helst vil jobbe i det private næringslivet. De er nesten fire ganger så interessert i å jobbe i en privat bedrift, som de er i å jobbe i det offentlige. Bare fem prosent i Rogaland sier de helst vil jobbe i det offentlige, mens 18 prosent aller helst vil jobbe i det private.

  1. Norge trenger 250.00 nye jobber i privat sektor.

I så måte kan dere merke dere at NHO gjennom «Neste trekk – veikart for framtidens næringsliv», konkluderer med at Norge må skape 250.000 nye private arbeidsplasser for å være et økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig samfunn det neste tiåret. Ingen industriland har større offentlig sektor enn Norge. NHO mener at den private andelen må øke. Privat sektor er konkurranseutsatt. Det virker skjerpende, driver fram nye løsninger og produkter, ny teknologi og nye markedsmuligheter.

  1. Rogaland er best i landet på lærlinger.

Hvis du vil ha en sikker jobb i det private, er det godt stalltips å velge seg et yrkesfag. Gjennom NHOs Kompetansebarometer forteller bedriftene at det er innen yrkesfag de særlig mangler kompetansen de trenger. Og hvis du bor i Rogaland er det særlig gode muligheter her. For ikke bare har vi et uvanlig sterkt privat næringsliv. Vi er også de flinkeste i klassen til å skaffe læreplasser, betydelig bedre enn landsgjennomsnittet. Det private næringslivet står faktisk bak mer enn 70 prosent av læreplassene i Rogaland. Bedriftene strekker seg svært langt for å lære opp unge mennesker. Fordi næringslivet trenger dere.

  1. Du kan velge mellom 130 ulike yrker.

Søknadsfristen går ut 1. mars. Og akkurat nå er det sjeldent mange gode grunner til å velge yrkesfag. Her i Rogaland kan du velge mellom 130 ulike fagutdanninger. Hvis du velger deg et yrkesfag får du kontakt med arbeidslivet fra første dag, og du får lønn i læretiden. Dessuten kan du også lett søke deg videre til universitet eller høgskoler etterpå, om du ønsker det.

NHO vil råde deg til å vurdere et yrkesfag. Og jeg tror faktisk du vil få det enda bedre enn foreldrene dine.