NHO

Innhold

Hva vil politikerne gjøre for næringslivet?

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Norge trenger mer enn noen gang sunne bedrifter som kan skape verdier og arbeidsplasser over hele Norge. De neste dagene og ukene skal partiene meisle ut sine program som de går til stortingsvalg på om ett år.

Og nettopp derfor har vi utfordret de ulike partiene på Stortinget til å fortelle hva de vil gjøre for næringslivet i Rogaland den neste stortingsperioden.

Du kan følge videoene våre på Facebook-siden til NHO Rogaland, her: https://www.facebook.com/nhorogaland

Blir lyttet til
-Politisk gjennomslagskraft er noe NHO jobber mye med og som er en viktig del av medlemskapet, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

I NHOs politiske arbeid er vi opptatt av å kjempe for bedriftenes interesser på mange samfunnsfelt – som vi vet berører medlemmer. Som Norges største interesseorganisasjon for bedrifter er vi en viktig stemme som blir lyttet til – og en del av trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiverne (NHO), arbeidstakerne (LO) og staten.

Nylig lanserte NHO «Neste trekk: Veikart for framtidens næringsliv». Det rommer egentlig det meste av det NHO kommer til å jobbe for politisk framover. Både før valgene og mellom valgene, lokalt, regionalt og nasjonalt.

-Overordnet handler det om å skape et bærekraftig samfunn med arbeid til alle, sier Grindland.

Her kan du lese mer om denne: https://www.nho.no/tema/neste-trekk/

Slik jobber vi

NHO jobber med politisk gjennomslag langs ulike spor og på ulike måter. Ansatte i NHO sentralt, 10 regionkontor og 16 landsforeninger samarbeider tett.

-Vi engasjerer oss i samfunnsdebatten lokalt og nasjonalt hver eneste dag, sier Grindland.

På ulike nivå har vi også daglig kontakt med myndighetene, i kommuner og fylker, og på Stortinget og i regjeringen. Vi fronter også næringslivets interesser i aviser, på TV, på radio, på egne kanaler og sosiale medier.

-Derfor er det flott om medlemmene følger oss på Facebook. Fram mot valget kommer vi til å lage relevant og aktuelt innhold i skjæringen mellom politikk og næringsliv, sier Grindland.

Her publiserer vi fortløpende de publiserte Facebook-videoene fra partiene:

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: