Hvem er Månedens klimabedrift?

Publisert

NHO Rogaland ønsker å løfte fram grønn omstilling og bærekraftige satsinger blant medlemmene våre.

-Bedriftene er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene. Mange kan gjøre mer, men det skjer også svært mye grønt i næringslivet akkurat nå, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

Dette synes vi er viktig å vise fram. Allerede i januar vil vi derfor dele ut pris for Månedens Klimabedrift blant våre nær 2479 medlemmer i Rogaland.

Kom med forslag!

Prisen vil hver måned gå til en bedrift som har utmerket seg med en særlig innsats for å redusere fotavtrykket på jordkloden.

-Kun et lønnsomt næringsliv vil klare å finne løsningene for en bærekraftig framtid. Det blir ingen grønn omstilling med rød bunnlinje, sier Grindland.

Regiondirektøren vil gjerne oppfordre våre medlemmer og andre samarbeidspartnere til å nominere kandidater. Det kan være store eller små prosjekt, men må ha som hensikt å gjøre bedriften mer klimavennlig.

Vil korrigere inntrykk

Kun 46 prosent av befolkingen tror norske bedrifter tar miljø- og klimahensyn på alvor. Det er derfor et poeng å løfte flere av de grønne satsingene.

-Vi håper prisen både kan gi oppmerksomhet til gode prosjekt og omstilling, men også inspirere flere til å gjøre mer, sier Grindland.

NHO har gjennom Veikartet for framtidens næringsliv pekt på at vi innen 2030 må skape 250.000 nye private jobber. Mange av mulighetene framover ligger i det grønne skiftet.

-Norske bedrifter både kan og vil bidra til en mer bærekraftig fremtid, og mange er allerede godt i gang. Vi ønsker å lage en arena der vi kan skryte litt av dem som fortjener det, sier Grindland.

Vinneren får et diplom av regionaldirektør Grindland og vil bli løftet fram i våre kanaler. 

Send nominasjon med navn, kontaktperson og en kort begrunnelse til nho.rogaland@nho.no.

Hvordan kan din bedrift gjøre mer?
NHO har laget en samlesiden «Klimatiltak for næringslivet»: https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/klimatiltak-for-bedrifter/