NHO

Innhold

Hvilke bedrifter satser på forskning?

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Vinneren av prise for 2019: Skretting. Fotograf: Jan Inge Haga.

NHO Rogaland inviterer våre medlemmer til å foreslå kandidater til Rogaland forsknings- og nyskapingspris 2020.

-Vi søker etter bedrifter som har startet forskningsbasert virksomhet – eller etablerte bedrifter som har utviklet seg basert på forskning, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

I sin tid etablerte NHO Rogaland, Stiftelsen Rogalandsforskning og Rogaland fylkeskommune et fond for forskning og nyskaping. Fondets formål var å stimulere til kompetanseutvikling, næringsrettet forskning og regional næringsutvikling. Det er grunnlaget for at forsknings- og nyskapingsprisen deles ut i Rogaland.

En medlemsundersøkelse Næringsforeningen har foretatt i samarbeid med Universitetet i Stavanger viser at nesten 70 prosent av bedriftene i regionen vil foreta en nysatsing i løpet av den neste treårsperioden. Av disse vil nær halvparten rette nysatsingen inn mot fornybar energi. Les mer om undersøkelsen her.

Kriterier

-Prisen bør deles ut til bedrifter som formidler fremragende, næringsrettet forskning, sier Grindland.

Prisen skal særlig fremme forskningsbasert start av ny virksomhet eller forskningsbasert organisasjons- eller produktutvikling i eksisterende virksomheter.

I fjor gikk prisen til Skretting AS, mens de to andre finalistene var Hydro på Karmøy og Sekal på Forus.

Det er Stiftelsen Rogalandsforskning som nå forvalter både fondet og sitter i jury for Rogaland forsknings- og nyskapingspris. NHO Rogaland leder juryen.

Deles ut på Solamøtet

Prisen deles ut på Solamøtet, regionens viktigste møteplass for næringsliv, politikere og offentlig forvaltning. I år dette utsatt, og ny dato er ikke fastsatt.

Kandidaten kan dere sende til nho.rogaland@nho.no.

Kontaktperson fra NHO Rogaland: Sigurd Ur: 934 05 766.

Fristen for forslag til Rogaland forsknings- og nyskapingspris 2020 forlenges til 1. februar 2021.