NHO

Innhold

Jæder AS er Månedens Klimabedrift

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Regiondirektør Tone Grindland overrekker pris til daglig leder Guro Espeland til høyre og bærekraftsansvarlig Rakel Kyvik Wester til venstre

Gjesdal-bedriften skal være best i kjøttbransjen på bærekraft. Allerede har de gjennomført flere konkrete grønne tiltak.

Jæder har i flere år vært bevisst på energiforbruk og har gjennom flere år jobbet tett med en ENØK-rådgiver. Ny fabrikk i 2014 ga Jæder flere muligheter til å finne nye energibesparende tiltak i nye lokaler.  I 2018 ville de gå mer systematisk til verks, og ansatte egen bærekraftsansvarlig.

-Vi ønsket å være først ute med å sette bærekraftmålene i system, sier daglig leder Guro Espeland.

Det mest synlige tiltaket er de 576 kvadratmeterne med solcellepanel på fabrikktaket. Effekten er 91,2 kWh per time. Det tilsvarer timesforbruket på hamburger-linjen.

Miljøfyrtårn

Blant andre konkrete tiltak er sertifiseringen som Miljøfyrtårn, og ulike satsinger på vegetariske produkter. I tillegg er Jæder prosjekteier i et innovasjonsprosjekt «Norsk Vegetar» som skal utvikle bærekraftige vegetarprodukt av norske råvarer.

-Jæder skal være best i kjøttbransjen på bærekraft, sier Espeland.

De har blinket ut fire av bærekraftsmålene der de har særlig påvirkningskraft; god helse, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene - og samarbeid for å nå målene.

-Vi har satt oss mål, og ønsker å synliggjøre tiltakene vi har utført, sier Espeland.

Her er flere av de grønne satsingene i Jæder: http://jaeder.no/jaederkjokenet/prvekjkken/

Vil vise fram medlemmer

Denne uken fikk hun besøk av regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland som hadde med seg blomster og diplom.

-Vi ønsker å løfte fram medlemmer som tar grønne initiativ og viser vilje til å redusere klimaavtrykket. Jeg håper flere lar seg inspirere av av Jæder, sier Grindland.

Det skjer langt flere initiativ og grønne satsinger ute hos bedriftene enn det folk er klar over. NHOs medlemsundersøkelse viste også at 50 prosent av bedriftslederne i Rogaland forretningsmuligheter i det grønne skiftet og like mange har gjort konkrete investeringer for å rigge seg for det grønne skiftet. Der er Jæder også et godt eksempel.

-Hva vil du svare til de som mener at kjøttbransjen er en del av klimaproblemet?

-Bransjen har fått en del tyn, men vi ønsker å skifte fokuset til det positive.  I Norge er vi godt rigget for husdyrproduksjon og vi har flere dyktige bønder som leverer gode råvarer som vi kan være stolte av. Jæder ønsker å produsere kjøtt så bærekraftig som overhodet mulig. Vi har gjort noe allerede og ønsker å gjøre mer, sier Espeland.

-Kjøtt er en etterspurt vare blant forbrukerne. Det må vi forholde oss til. Derfor vil vi gi honnør til Jæder som strekker seg langt for å være best i klassen på bærekraft i sin bransje, sier Grindland.

De foregående vinnerne av Månedens Klimabedrifter er Flor & Fjære i januar og Stillaspartner AS i februar.