NHO

Innhold

Sola kommune vant kommune-NM

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, og Sola-ordfører Tom Henning Slethei

NHO rangerer årlig kommunenes økonomiske prestasjoner og rammer for næringslivet. Sola kommune vant kommune-NM 2020. Rogaland ble nest beste fylket.

-Kjempekjekt! Sola skal være en bra kommune, både for innbyggere og næringsliv. Vi har flere arbeidsplasser enn innbyggere. Det viser hvor stort og viktig næringslivet vårt er for Sola og regionen, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp).

- Sola kommune har over flere år vært helt i front med å legge til rette for næringsutvikling. Det er mange som fortjener skryt, ikke minst bedriftene selv, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Sola ligger jevnt høyt på de ulike indikatorene og er aller best på sysselsettingsandel og andel private sysselsatte. 

-Sola utmerker seg særlig på privat sysselsetting. Dette blir avgjørende for Norge det neste tiåret. Privat produksjon er konkurranseutsatt og virker skjerpende. Det driver fram nye løsninger og produkter, ny teknologi og nye markedsmuligheter. Det er Sola kommune også et bevis på, sier Grindland.

Kompetanse-fylket

Rogaland har 15 av 23 kommuner på topp 100 listen i årets Kommune-NM, og fire kommuner på topp 20-listen. Fylket ligger på førsteplass på kompetanse, andreplass på næringsliv og arbeidsmarked, men er nede på fjerdeplass innenfor kommuneøkonomi og femteplass på demografi.

-Rogaland framstår som kompetanse-lokomotivet i Norge. Det er lovende og gjør oss rustet til å takle krevende tider. Kunnskap og kompetanse har ikke blitt mindre viktig som følge av korona-krisen, sier regiondirektør Grindland.

Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Stavanger er nummer 8

Fylkets største kommune gikk opp en plass fra i fjor, til 8. plass. Stavanger skiller seg ut positivt i kategorien kompetanse. De har den soleklart høyeste andelen i fylket med minst fire års utdannelse.

-Stavanger er vertskommunen for kunnskap- og utdanningsinstitusjoner som UiS, BI og VID, og har også den soleklart høyeste andelen i fylket med minst fire års utdannelse. Stavangers rolle som regional motor for høyrer utdanning og kulturinstitusjoner, betyr mye for regionens tiltrekningskraft og videre utvikling, sier Grindland.

Tone Grindland og ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun

- Vi er veldig glade for at regionen vår gjør det så bra i nasjonal sammenheng, spesielt i lys av den omstillingen vi står i. Det er også kjekt å se den gode demografiske utviklingen, og at vi gjør det så sterkt innen høyere utdanning, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Sandnes er nummer 11

Sandnes kommune beholder 11.plassen fra i fjor. De har også ligget jevnt høyt i flere år og utmerker seg blant annet med høy grad av næringsvariasjon. Her er de best i fylket og nummer seks i landet.

- Vi har et variert næringsliv som bygger på gode industritradisjoner i byen vår, men som også har klart å bygge på utviklingen i olje- og leverandørindustrien. Vi er i første rekke på innovasjon og gründerånden lever velig godt i Sandnes, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak og Tone Grindland

Opptur for Klepp kommune

Jæren-kommunene Hå, Time og Klepp, alle rangert innenfor topp 100. Klepp er helt oppe på 16. plass, etter å ha havnet utenom topp 20-listen i fjorårets kåring. Kommunen gjør det bra i kategorien demografi. De har hatt økt innflytting og det er en svært høy andel unge i arbeidsstyrken.

-Det er positivt og overraskende at vi skårer høyt på at vi har et allsidig næringsliv, og at det er en høy andel unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken, sier Klepp-ordfører Sigmund Rolfsen (Ap).

Tone Grindland sammen med Klepp-ordfører Sigmund Rolfsen.

Vindafjord best i nord-fylket

Vindafjord er en kommune som har rykket fram til 21.plass. Vindafjord skårer godt på arbeidsmarked, med høy sysselsettingsandel, lav andel uføre og relativt lav arbeidsledighet. Kommunen trekkes også opp av relativt høy andel sysselsatte med fagbrev og teknisk/naturvitenskapelig utdanning.

Haugesund er på plass nummer 23 i årets kåring, og har klatret en del plasser siste året. Dette skyldes bedring innenfor arbeidsmarked- og kommuneøkonomi-områdene.

Indikatorsettet består av 19 enkeltindikatorer som er samlet under fem områdeindikatorer. Datagrunnlaget er basert på offisielle statistikker fra Statistisk sentralbyrå og NAV (uførepensjonister).

Her finner du alle resultatene.

Her er kommune-listen i Rogaland (nasjonal plassering i parentes).

 1. Sola                 (1)
 2. Stavanger        (8)
 3. Sandnes          (11)
 4. Klepp               (16)
 5. Vindafjord       (21)
 6. Time                (22)
 7. Haugesund     (23)
 8. Tysvær            (27)
 9. Karmøy           (41)
 10. Randaberg      (42)
 11. Strand             (46)
 12. Hå                   (47)
 13. Gjesdal            (50)
 14. Eigersund        (60)
 15. Bjerkreim       (73)
 16. Sauda              (120)
 17. Sokndal           (123)
 18. Hjelmeland     (134)
 19. Suldal              (142)
 20. Lund                (153)
 21. Bokn                (172)
 22. Kvitsøy            (206)
 23. Utsira              (332)

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: