NHO

Innhold

Vil du ta imot en lærling eller ti?

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Lærlingene Mamin Jørgensen og Eirin Haglund ute på oppdrag for Halliburton.

Det er en konsekvens av korona-krisen vi snakker for lite om. Heldigvis er vi flere som kan bidra.

Fagbrev er gull verd! Plutselig er du rigget for det trygge voksenlivet. Ofte er det veien til fast jobb, innvilget huslån, og hvem vet, kanskje også en familieforøkelse.

Over 4000 voksne ungdommer i Norge, og over 300 i Rogaland, hadde en fot inne i denne tryggheten før Norge stengte 12.mars. Nå sitter de samme ungdommene i stedet og venter. De er permittert og kan bare krysse fingrene for at de får fullført læreoppholdet og tatt fagbrevet til slutt.

- Hver eneste vår pleier NHO, LO og fylkeskommunen å oppfordre de vi kan om å ta inn en ekstra læreplass eller ti. Ingen er bedre enn oss i Rogaland på akkurat dette, men vi klarer aldri å skaffe læreplasser til alle, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

Denne og neste uke har NHO, LO og Rogaland fylkeskommune en kampanje på Facebook der vi daglig viser fram en lærling-bedrift – og understreker hvor viktige de er.  Vi er mange som bør kjenne ansvar for lærlingene nå.

Høstens lærling-krise

For i høst kan lærling-floken bli verre enn på lenge. Vi står bare noen måneder unna sommerferien. Vi har flere tusen som venter på å få læreplass, i tillegg til de over 4000 permitterte lærlinger som må få komme tilbake og fullføre opplæringen sin. Usikkerhet og korona-krise, kan fort bety at mange lærling-bedrifter dropper å ta inn ungdommer akkurat denne høsten.

- Det er dette vi frykter aller mest akkurat nå. For sikrer vi ikke læreplass til de som nå skal ut i lære, står vi i fare for å miste et helt kull av fremtidige fagarbeidere. De negative konsekvensene vil være enorme. Både for den enkelte som ikke får gjennomført opplæringen sin, men også og for bedriftene som allerede manglet fagarbeidere før koronakrisen kom, sier Grindland.

Fylkesordfører Marianne Chesak er på samme linje.

- Noe av det aller viktigste vi jobber med i fylkeskommunen nå er å skaffe nødvendig opplæring til alle ungdommer som har krav på det. Det er viktigere enn noen gang at lærebedrifter legger til rette for avvikling av prøver innenfor de retningslinjene vi har. Jeg oppfordrer også nå kommuner i hele fylket om å snu hver stein for å skaffe flere læreplasser, sier Chesak.

Regjeringen må våkne

NHO mener regjeringen nå må se alvoret i situasjonen og bruke økonomiske insentiver. Vi må sikre at bedriftene ikke går konkurs. Vi må gi bedriftene styrke til å ta imot nye lærlinger. Og vi må legge til rette for at lærlinger som nå er i slutten av læretiden får avlagt fagprøven.

Derfor står NHO, LO og fylkeskommunen sammen om følgende seks konkrete tiltak.

  • Direkte stimuleringstilskudd til lærebedriftene som nå tar inn ekstra lærlinger.
  • Tidsavgrenset stimuleringstilskudd til opplæringskontorene.
  • Kjøp av læreplasser fra det offentlige.
  • Sette i gang stimuleringstiltak slik at fagarbeidere kan ta videreutdanning.
  • Oppfordre kommuner og fylkeskommuner om å få gjennomført vedlikehold og utført tjenester som åpner for bruk av lærlinger.
  • Bevilge midler slik at aksjonen «Læreplassjeger» kan gjennomføres på nytt.

Kan ikke svikte de unge

Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer Norge til å mangle 70.000 fagarbeidere i 2035. Vi er mange som har snakket opp yrkesfagene de siste årene. Søkertallene viser heldigvis at stadig flere – over halvparten - ser verdien av et fagbrev.

- Nå må vi ikke svikte disse unge menneskene. For ungdom uten læreplass, er et samfunn uten fagkompetanse. Og alle taper vi om vi ikke løser lærling-floken, sier Grindland.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: