NHO

Innhold

— Må stå samlet om samferdsels-prioriteringene

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Det var hovedbudskapet, da regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, møtte bedriftene i NHO logistikk og transport under deres årsmøte denne uken.

Viktige veiprosjekt og tunnelsikkerhet

Arrangementskomiteen hadde gjort et grundig forarbeid og laget et veldig spennende program noe som resulterte i at 85% av medlemsbedriftene var representert på årsmøtet. Vi fikk høre spennende innlegg fra vår regiondirektør, Tone Grindland, som bl.a. tok opp emner knyttet til fremtidens mobilitet og viktigheten av å stå samlet om prioriteringene knyttet til ny NTP. Anne Stine Johnsen fra Nye Veier AS ga en god gjennomgang av forutsetninger og planer for oppstart av arbeidet med ny E39 sørover fra Ålgård før Helen Roth fra Norwegian Tunnel Safety Cluster informerte om den nyeste utviklingen på tunnelsikkerhet.

Hatteland trer av som styreleder

Jan Håvard Hatteland har vært styreleder for NHO Logistikk og Transport i Rogaland de siste 15 år og har valgt å tre ut av styret for lokalforeningen. Jan Håvard Hatteland har satt sitt preg på arbeidet i styret i den tiden han har vært med noe som ble behørig påpekt av påtroppende styreleder Cathrine Ogne. Som en ekstra takk for sitt arbeid gjennom mange år fikk Jan Håvard Hatteland overrakt et kunstverk med motiv fra Vågen i Stavanger.

En ekstra påskjønnelse ble også tildelt Ingmar Birkeland som på sin 70 års dag møtte på årsmøtet for å takke av som mangeårig revisor.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: