NHO

Innhold

Nå er bedriftene optimister igjen, særlig i Rogaland

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Tallene fra siste medlemsundersøkelse gir mange grunner til å optimisme. Konkurs-frykten har ikke vært så lav siden før pandemien.

Alle tall går i riktig retning og andelen som frykter konkurs er på det løpet gjennom hele pandemien. Rogaland er det beste fylket innenfor de aller fleste kategorier.

-Oppsummert er det tydelige tegn til bedring – og bedriftene melder om bedre tider etter en lang og tur vinter. Optimismen er stor og stadig færre frykter konkurs, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

Markedssituasjon: 35% melder at markedssituasjonen deres er god, dette er opp 2.7 prosentpoeng fra april. Andelen som melder at situasjonen er dårlig er redusert fra 28 til 22%. Fortsatt melder cirka 7 av 10 bedrifter innenfor reiseliv og luftfart at det går dårlig (45% innenfor NHO Transport). Ser vi bort fra disse 3 bransjene, så er det netto positiv markedssituasjon i alle bransjer.

«God» markedssituasjon: Norge (35 %), Rogaland (44% - høyest i landet).

«Dårlig» markedssituasjon: Norge (22%), Rogaland (16% – lavest i landet).

Siste måned: 42% av bedriftene har hatt lavere omsetning de siste 4 ukene, sammenliknet med en normalsituasjon. Dette er ned fra 50% i april! Innenfor Reiseliv, luftfart og transport oppgir henholdsvis 88, 71 og 73% av bedriftene at de har lavere omsetning enn normalt.

Lavere omsetning siste måned: Norge (42 %), Rogaland (31 % lavest i landet).

Både omsetning (Norge 23%, Rogaland 27%), sysselsetting (Norge 13%, Rogaland 19%), salgspriser (Norge 9 %, Rogaland 12 %) og ordrereserver (Norge 17%, Rogaland 23%) er svakt opp sammenliknet med forrige måned. Mediebedrifter og industri oppgir oftest økt omsetning.

Neste tre måneder: Forventningene til økt omsetning er stor for de neste 3 månedene. 38% tror den vil øke. Spesielt positive er man innenfor bransjene som har slitt mest – Reiseliv og luftfart, hvor 6 av 10 tror på økt omsetning. NHO Transport er derimot ikke like optimistiske – her sier 27% av bedriftene at de tror på økt omsetning de neste 3 månedene. Halvparten reiselivsbedriftene tror også på økt sysselsetting de neste 3 månedene – mot 1 av 4 totalt.

Andelen bedrifter med likviditetsproblemer er på 15% (Rogaland 13% - lavest i landet), som er det laveste siden oktober 2020. Men fortsatt melder 4 av 10 reiselivsbedrifter at de mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.

Andelen som frykter konkurs er nede i 11% (Rogaland 7% - lavest, Sandnes 11 %), noe som er en reduksjon med 3%-poeng fra april og er nå på det laveste nivået vi har målt under hele pandemien. Men fortsatt frykter 35% av reiselivsbedriftene konkurs.

-Vi har langt igjen, men dette viser hvor viktig gjenåpning er for å få hjulene og aktiviteten i gang igjen, sier regiondirektør Grindland i NHO Rogaland.