NHO

Innhold

Nettdekningen varierer i Rogaland

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

52 prosent i Bjerkreim. 97 prosent på Randaberg. Tilgangen på rask bredbånd er ikke en selvfølge over hele Rogaland. Og særlig gjelder det næringsbygg.

Denne måneden lanserte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) Dekningsundersøkelse 2020. Kort oppsummert viser den at 74 prosent av alle norske husstander har tilgang til bredbånd basert på fiber. Det er en økning på 4 prosentpoeng fra i fjor. 89 prosent har nå tilgang til høyhastighetsbredbånd på 100 Mbit/s eller mer, viser tall for første halvår i år. Undersøkelsen viser store variasjoner, særlig mellom by og land. 96 prosent av husstander i tettbygdestrøk har høyhastighetsbredbånd, mens rundt 56 prosent utenfor har samme tilbud.

Kommunene med høyest dekning i Rogaland er Randaberg (97), Haugesund (96), Karmøy (95) og Kvitsøy (95). I andre enden av skalaen har vi Bjerkreim (52), Sokndal (57), Vindafjord (57) og Lund (59).
-Dekningen har blitt bedre. Det er vi fornøyd med, men fortsatt altfor store variasjoner mellom kommuner og regioner. Forskjellene i Rogaland illustrerer dette, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

Næringsbygg mangler dekning
Særlig er det stor variasjon mellom næringsbygg og private husholdninger hvor næringsbygg har blitt underprioritert. I gjennomsnitt er næringstilbudet mer enn 10 prosentpoeng lavere enn tilbudet til husstander.
I Rogaland er snittet 92 prosent hos private husstander, men 80 prosent i næringsbygg. I flere kommuner er det svært store forskjeller. I Suldal kommune er forskjellen for eksempel hele 33 prosent-poeng mellom dekning i private husstander og i næringsbygg.

-Særlig er det altfor stor variasjon mellom næringsbygg og private husholdninger hvor næringsbygg har blitt underprioritert. Her må forskjellen utjevnes, sier Grindland.

Blir stadig viktigere
Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett 264 millioner i tilskudd til bredbåndsutbygging, et kutt på 140 millioner fra forrige statsbudsjett som ble forsterket i revidert nasjonalbudsjett våren 2020. Det gjør at utviklingen vil gå saktere.

NHOs ambisjon er at 250 000 nye arbeidsplasser skal skapes frem mot 2030. For mange bedrifter er det en forutsetning med robust bredbåndstilgang med god kapasitet skal man etablere seg og vokse. Koronasituasjonen har visst hvor viktig digitaliseringen har vært for folk og bedrifter. Tenk bare på alle Teams-møtene.

-Det er feil tid å kutte støtten til bredbåndsutbygging nå slik som regjeringen foreslår i statsbudsjettet, sier Grindland. -NHOs ambisjon er at 250 000 nye arbeidsplasser skal skapes frem mot 2030. For mange bedrifter er det en forutsetning med robust bredbåndstilgang med god kapasitet når de skal etablere seg og vokse. Koronasituasjonen har visst hvor viktig digitaliseringen har vært for folk og bedrifter, sier Grindland.