NHO og LO bekymret for polarisering: Går sammen om energi-plattform

Publisert

Regiondirektør Tone Grindland i NHO og regionleder Eirin Sund i LO er uenige om noe, men enige om det meste. Særlig når det gjelder jobbskaping og skatteinntekter. (Foto: Erik Waage).

Det foregår flere betente kraft-debatter, både i Kalberg i Time og Hetlandskogen i Bjerkreim. Nå går NHO sammen med LO om en felles nasjonal energi- og industriplattform.

-Vi ser med bekymring tegn på økt polarisering og harde fronter i debattene om nye industri- og energi-satsinger. Det er svært uheldig.

Tone Grindland og Eirin Sund er de regionale spydspissene i NHO og LO. De er synlig uenige noen ganger i året, særlig når lønnsoppgjørene diskuteres. Men stort sett er de samkjørte, partene i arbeidslivet. Særlig når det handler om jobbskaping og skatteinntekter til fellesskapet.

-Verden står ved inngangen til en energi- og klimaomstilling som gir både utfordringer og store muligheter for Norge. I en tid hvor vi trenger et krafttak for ny industrisatsing i Norge, er LO og NHO bekymret for tegnene vi ser til økende polarisering og fastlåste debatter. De siste par årene har norsk politikk vært preget av betente diskusjoner om kraft og industri, sier regionsjefene i LO og NHO.

Møttes på Kalberg

De tok nylig en spasertur på den svært omdiskuterte Kalberg-tomten i Time kommune. Der er både bygda og kommunestyret preget av harde fronter. Det handler om vekst versus vern, og det handler om etablering av datasenter og kraftkrevende industri.  Litt lenger sør diskuteres lignende problemstillinger om Hetlandskogen i Bjerkreim kommune.

-Disse to lokale diskusjonene er gode eksempler på det vi står overfor. Det er store dilemma, og det er viktig at debatten er konstruktiv, sier Grindland.

De er begge stolte over hvordan Norge bygde ut vannkraften, industrialiserte landet, utviklet olje- og gassvirksomheten, og bygde et landsdekkende utslippsfritt kraftsystem. Nå står vi overfor en ny mulighet som kan få konsekvenser for kommende generasjoner, ifølge leder-duoen.

-Vi ønsker å bygge bro over interessemotsetninger. For å unngå unødige konflikter er vi avhengige av styrket, felles forståelse om sammenhengene mellom kraft- og nettutbygging, verdiskaping, arbeidsplasser og klima, sier Sund.

Vil bygge bro

Derfor går NHO og LO sammen for å samle arbeids- og næringslivets interesser rundt en felles energi- og industripolitisk plattform – som skal være klar i slutten av måneden. 

-Vi ønsker å bygge bro over interessemotsetninger. For å unngå unødige konflikter er vi avhengige av styrket, felles forståelse om sammenhengene mellom kraft- og nettutbygging, verdiskaping, arbeidsplasser og klima, sier Sund og Grindland.

-Vi trenger å være samlet om de lange linjene i energi og miljøspørsmål. Arbeidsgiverne og arbeidstakerne i Norge er sterke sammen. Vi har stått sammen om industrieventyr før. Det må vi gjøre også nå. For selv om NHO og LO har skarpe fronter i lønnsoppgjørene, står vi her sammen om å skape og sikre arbeidsplasser og skatteinntekter, legger de til.