NHO og LO krever fem K-er av ny regjering

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Regionleder Eirik K. Sund i LO Rogaland og regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

Partene i arbeidslivet står sammen om fem forventninger til neste regjeringsplattform.

Hovedutfordringene vi står overfor i Norge nå, er jobbskaping og klimaløsninger. Det er utfordringer som kan løftes gjennom å gjøre god klimapolitikk til god industripolitikk. Det grønne skiftet krever utslippsfri energi. Nå fremmer NHO og LO sammen fem krav på K.

-Vi mener dette må på plass om vi skal lykkes med energiomstilling og industribygging i Rogaland og i resten av landet. Det at vi står sammen dette er et viktig signal om trepartssamarbeidets sterke og viktige stilling i Norge, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.  

1.Krafttilgang: Et sentralt premiss for klimaomstilling og industribygging er tilgang på fornybar kraft.

2.Konsesjoner: Vi har et godt og tillitsbasert konsesjonssystem i Norge. Det må vi bevare, samtidig som tempoet må opp slik at vi sikrer å henge med i det grønne kappløpet.

3.Kunder: For å lykkes må vi være konkurransedyktig i de relevante kundesegmentene. Det store kundegrunnlaget er i Europa. Da må vi holde fast ved EØS-avtalen, og sikre at norske aktører har lik tilgang til markedet som andre europeiske aktører.

4.Kapital: Felles for mange av de grønne verdikjedene er at det krever store investeringer i ny teknologi, skalering og infrastruktur. Staten må sikre at det er virkemidler og infrastruktur tilgjengelig som gjør det attraktivt å investere i disse verdikjedene i Norge, og bidra til at det bygges hjemmemarked med sikte på lønnsom eksport.

5.Kompetansebehov: Tilgang på relevant kompetanse er en helt avgjørende forutsetning for å lykkes. Vi må sikre både gode og målrettede ordninger for rekruttering, utvikling og overføring av kompetanse til de industrielle løftene som skal gjennomføres.