NHO

Innhold

NorDan vinner prisen Månedens Bedrift

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

#005

Fra venstre: Hogne Skjerpe (H), konsernsjef og medeier i NorDan AS, Tore Rasmussen, stortingsrepresentant Margret Hagerup (H), medeier i NorDan AS, Johannes Rasmussen, rådgiver i NHO, Charlotte Sørås, regiondirektør i NHO, Tone Grindland, administrerende direktør i NorDan AS, Trond Magnar Unhammer, stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H), Inger Rasmussen (H).

NorDan vinner prisen Månedens Bedrift som deles ut av NHO Rogaland fra et utvalg av over 2200 bedrifter.

NorDan er en familiedrevet dør- og vindusprodusent i Lund kommune, med over 600 ansatte i Norge og hvorav ca. 400 i Lund. Hjørnestensbedriften har spilt en aktiv rolle i lokalsamfunnet siden den ble grunnlagt i 1926.  

Bedriften i kraftig vekst og 1. januar ble Trond Magnar Unhammer ny administrerende direktør for den norske virksomheten etter Tore Rasmussen som fortsatt er konsernsjef i NorDan. 

Tilgang på markeder i Europa

NorDan utvikler vinduer og dører av høy kvalitet og sikkerhetsnivå, og bedriften er markedsleder i Norge. Halvparten av den totale produksjonen går fremdeles til Norge, og framover ser bedriften muligheter for å utvide virksomheten.  Bedriften omsatte for 2,2 milliarder kroner i 2016, og Storbritannia står for 15 til 20 prosent av salget.  

Det som kaster skygge på utviklingsmulighetene er Storbrittanias planer om å tre ut av EU. Det kan gå ut over familier på Moi dersom en hard Brexit fører til at Norge faller utenfor en avtale mellom EU og Storbritannia. Halvparten av produksjonen skjer på norske fabrikker, og 10 prosent av dette går til Storbritannia. 

-Nå står vi overfor en situasjon hvor Storbritannia kanskje ikke ender med en avtale med EU og det er utfordrende for oss om dette skulle skje. Dette kan bety store konsekvenser for bedriften og for de ansatte, sier Unhammer.  

Riktig kompetanse for ny teknologi

Skal NorDan fortsette veksten er tilgangen på riktig kompetanse avgjørende. NorDan ble årets lærebedrift i 2017 og flere år bak i tid, med lang tradisjon for å ha mange folk under opplæring. Nå som bedriften tar i bruk ny teknologi for å sikre konkurransekraft, er det en markert endring på hvilken kompetanse bedriften har behov for. 

-Bransjen er i endring med mer automatisering og robotisering, og det endrer på behovet for kompetanse. Det er økende behov for CNC-operatører, og vi trenger også mer kunnskap på automasjon innenfor ingeniørfaget, sier Unhammer.  

Trygge rammer for lokalsamfunnet

NorDan har også kjent på hvor viktig det er å sikre servere så ikke kjernestrukturen går tapt for ekstremvær, og flytter nå serverne inn i fjellhaller. Lund kommune fikk hardest medfart da storflommen "Synne" slo inn over lokalsamfunnet, og flomsikring av elven står fremdeles høyt på agendaen i NorDan.  

-Da "Synne" kom ble strømmen tatt og et dieselaggregat sto og produserte strøm for å holde serverne i gang.  Når vannstanden var på det høyeste var det millimetere om å gjøre før aggregatet stoppet.  Så vi har virkelig tatt innover oss hvor sårbare vi er for ekstremvær, sier Unhammer.

Flomsikring av elven på Moi er kartlagt som helt nødvcndig for å sikre lokalsamfunnet i reguleringsplanen til Lund kommune. Allikevel bevilges det ikke nok midler til å få dette gjort i 2019.   

-Vi trives på Moi, dette er hjemmet vårt. NorDan er kjernen i lokalsamfunnet her, og vi har gode verdier som alle de ansatte kan stille seg bak og være stolte av. Men om ingenting blir gjort for å sikre elven, kan ytterste konsekvens bli at vi må finne andre steder å produsere i framtiden, sier Unhammer. 

NorDan håper og tror i det lengste at det vil komme en løsning på utfordringene som lar dem fortsette å være en del av Moi og Lund kommune i like mange år fram i tid.

-Over 90 år i byggebransjen har lært oss mye om gode løsninger for vinduer og dører. Miljø, trivsel og sikkerhet har vært det viktigste for oss. Det tror jeg vil fortsette å være våre ledestjerner i 90 år fram i tid også, sier Unhammer. 

Om NorDan

NorDan ble grunnlagt på Moi i Rogaland i 1926, og er i dag en betydelig produsent av dører og vinduer i Europa. Konsernet hadde i 2017 totalt ti fabrikker, 25 salgskontor, over 1700 medarbeidere og en omsetning på ca. 2,4 milliarder NOK. 

NorDan AS er den ledende vindusprodusenten i Norge. I tillegg til hovedkontoret og fabrikken på Moi er det i tillegg fabrikker i Egersund og på Otta. Ti regionskontorer sikrer tett oppfølging og nærhet til prosjektmarkedet, byggevarehandelen og byggmestere over store deler av Norge.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: