NHO

Innhold

Ordførerløftet signert på Haugalandet

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

#205

#120 Fotograf: Silje Rødeseike

Flere ordførerkandidater på Haugalandet har så langt signert NHOs «ordførerløftet» hvor de forplikter seg til å jobbe for viktige rammevilkår for bedriftene i regionen.

Ordførerløftet går ut på at partienes ordførerkandidater skriver under på at de skal støtte seks punkter utformet av NHO med utgangspunkt i hva medlemsbedriftene har meldt inn som viktige problemstillinger.

– Ordførerløftet har så langt blitt veldig godt mottatt av ulike ordførerkandidater med ulikt politisk ståsted. Vi er veldig glade for at vi har kandidater som ønsker å jobbe for at deres kommune skal bli mer næringsaktiv. Vi håper nå enda flere vil signere i tiden frem mot valget, sier regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland. 

Næringsaktive kommuner har avgjørende betydning for at bedriftene skal kunne gi liv til bygd og by. Bedriftene gir arbeidsplasser, inntekter, identitet og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling. Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er ikke en lovpålagt oppgave, men er like fullt en sentral del av arbeidet med lokal samfunnsutvikling. 

En god og effektiv offentlig sektor er et konkurransefortrinn for næringslivet. Kommunene legger premisser for næringslivets vekst og konkurranseevne gjennom planprosesser, lovgivning, tilsyn, offentlige innkjøp osv. Bedriftene ønsker seg en fremoverlent kommunesektor og et aktivt samarbeid om næringsutvikling for å skape nye arbeidsplasser.  For NHO er det viktig å skape forståelse i offentlig sektor for næringslivets behov slik at kommunene blir en mer aktiv medspiller for næringsutvikling.

NHOs «ordførerløfte» omhandler flere områder som er vesentlig for næringslivet vårt og kan fungere som viktige målsettinger for at kommunene skal tilrettelegge forholdene for både eksisterende og nye bedrifter. 

Dette er ordførerløftet:

1. Sørg for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger

2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne

3. Sørg for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter

4. Bruk kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

5. Sett et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser

6. Sørg for at kravet om lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser

I løpet av august vil NHO Rogaland gjennomføre ulike møter og debatter der politikere og bedrifter møtes for å diskutere næringspolitikk og hva det vil si å være en næringsaktiv kommune.

Er du ordførerkandidat eller fylkesordførerkandidat og vil signere ordførerløftet? Kontakt oss gjerne for en næringsprat og signering! 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: