NHO

Innhold

Rogaland best i landet på lærlinger

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Fagbrevutdeling 2020

81,5 prosent av alle som ønsket å bli lærlinger, fikk læreplass. Det er best i landet.

-Disse tallene skal vi være stolte av. Det private næringslivet står bak mer enn 70 prosent av læreplassene, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

Gjennomsnittet på landsbasis er 75,7 prosent. I flere år har Rogaland toppet disse statistikkene. Mange har imidlertid fryktet at korona-pandemien skulle føre til at svært mange ungdommer skulle stå uten læreplass. Både fylkeskommunen, kommunene, LO og NHO har mobilisert ekstra for å hindre at det skulle skje. Og heldigvis er nedgangen fra i fjor langt mindre enn vi fryktet. Da var andelen 83,3 prosent i Rogaland og 77,7 prosent.

-Bedriftene har til tross for svært vanskelige tider, lagt til rette for at ungdommer kan kvalifisere seg for arbeidslivet. Det er en god investering i framtiden, sier Grindland.

Trepartsamarbeidet

I Rogaland er arbeidet med læreplasser, koordinert gjennom Yrkesfagsnemnda, som består av representanter fra fylkeskommunen og partene i arbeidslivet, NHO og LO. Det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet regnes som en av årsakene til at Rogaland er lærlingfylket i Norge.

-Gode resultater år etter år kommer ikke av seg selv, men skyldes hardt arbeid og at samtlige aktører drar i samme retning, sier Tom Kalsås (Ap), leder av Yrkesfagsnemnda.

-Det er så utrolig godt å se at målretta arbeid fra fylkeskommunen, politikere, næringslivet og partene i arbeidslivet gir så flotte resultat, sier Eirin Sund, regionleder LO i Rogaland.

Husk å søke yrkesfag 1.mars

Søknadsfristen for å søke videregående opplæring er 1.mars, og 1.februar for de med spesielle behov. I flere år har NHOs kompetansebarometer vist at bedriftene ikke har kompetansen de trenger. Korona-krisen har forsterket behovet for fagarbeidere, og den siste uken med stengte grenser har demonstrert behovet.

-Jeg håper dette inspirerer flere ungdommer til å søke yrkesfag. Norge trenger dem mer enn noen gang, sier Grindland.

Du finner mer her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/yrkesfag/andel-sokere-som-har-fatt-larekontrakt-2020/.