Rogaland nest best i kommune-NM

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Ordfører i Sola Tom Henning Slethei får blomster av regiondirektør Tone Grindland.

Rogaland har 17 av 23 kommuner på topp 100 listen i årets Kommune-NM, og fire kommuner på topp 20-listen.

Kommune-NM måler økonomisk bærekraft i landets kommuner gjennom utvalgte indikatorer på fem ulike områder: kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.

Rogaland er rangert som nummer 2 på fylkeslisten, etter Oslo og før Viken. Dette er samme plassering som foregående år. Rogaland har 17 av 23 kommuner på topp 100 listen i årets Kommune-NM, og fire kommuner på topp 20-listen.  

Fylket ligger på førsteplass på kompetanse, andreplass på næringsliv og arbeidsmarked, men er nede på fjerdeplass innenfor kommuneøkonomi. Dette er samme rangeringer som i fjor. På demografi har Rogaland falt fra en femteplass til en sjetteplass. De senere årene har Rogaland hatt svak befolkningsvekst sammenlignet med de andre fylkene, men i 2020 rykket Rogaland opp til en tredjeplass på denne indikatoren. Rogaland har imidlertid hatt netto utflytting siden 2014, og dette trekker ned rangeringen til fylket i demografikategorien samlet sett. 

Sola er den høyest rangerte kommunen i Rogaland. I fjor var Sola den høyest rangerte kommunen i Norge, men har i år falt til andreplass. Dette skyldes at Sola har hatt en betydelig økning i arbeidsledighet i korona-året, i tillegg til høyere sykefravær og lavere sysselsettingsandel. Lavere sysselsettingsandel har også medført at næringslivsvariasjonen i Sola har svekket seg. Sola rangeres som nr. 2 på arbeidsmarked og kompetanse i Norge.  

- Det er veldig kjekt at vi gjør det så godt, spesielt med tanke på at vi har vært igjennom en pandemi. Men vi vil selvfølgelig tilbake på førsteplassen neste år, sier Tom Henning Slethei, ordfører i Sola. - Jeg har mest lyst å gi disse blomstene videre til bedriftene. Det er der mye av æren for denne plasseringen ligger.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland overrekker blomster til ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

Etter Sola følger Stavanger og Sandnes, som er på henholdsvis plass nummer 6 og 9 i årets Kommune-NM, som er opp noen plasser fra i fjor. Stavanger gjør det særlig bra på kompetanse og kommune-økonomi, mens Sandnes i tillegg gjør det bra på næringsliv og demografi. Dermed gikk Stavanger forbi Bergen som endte på en 7.plass.

- At vi går opp noen plasser fra i fjor er utrolig stas og det er spesielt kjekt at vi igjen gjør det så bra på kompetanse, sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun.

Ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun og regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland.

Hå, Time, Klepp og Gjesdal rangerer alle innenfor topp 50 på landsbasis. Kommunene scorer særlig bra på demografi og kommune-økonomi.   Klepp rangerer som nr. 4 i fylket og nr. 13 på landsbasis.

Ordfører i Klepp, Sigmund Rolfsen og regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland.

Det lover bra for fremtiden at vi gjør det så godt i de fleste kategorier, sier Sigmund Rolfsen, ordfører i Klepp.- Spesielt kjekt å se at vi har en ung befolkning som gjør at vi rangerer veldig bra i kategorien "demografi". 

Kvitsøy rangeres nest nederst i Rogaland, og på landsbasis på 254. plass. Kommunen faller hele 40 plasser som følge av svak befolkningsvekst, fraflytting og redusert næringslivsvariasjon. Til tross for dette rangerer Kvitsøy som Norges beste kommune på arbeidsmarked. De rykker opp på førsteplassen for arbeidsmarked, fra andreplass i fjor. Dette skyldes høy sysselsetting, lavt sykefravær, og Norges laveste arbeidsledighet.   

Kommunen som rangeres nederst i Rogaland er Utsira. Utsira er en liten kommune med kun 192 innbyggere, og små endringer kan derfor gjøre store utslag i rangeringene. På landsbasis rangeres kommunen som 351, ned fra 334. plass i fjor. Kommunen gjør det jevnt over svakt på næringsliv, demografi, kompetanse og kommune-økonomi. Kommunen ligger helt i bunnen på sysselsatte med høy utdanning og innenfor teknisk og naturvitenskapelig utdanning, og på sisteplass på kommune-økonomi. Til gjengjeld scorer kommunen bra på arbeidsledighet, hvor den ligger på 7. plass på landsbasis. Kommunen har også et bra inntektsnivå.  

Kommunen som klatrer flest plasser i Rogaland er Hjelmeland. Kommunen rykker opp 44 plasser til 104 på landsbasis, og kommer som følge av høyere rangering i de fleste kategorier. Hjelmeland havner på 10. plass på landsbasis for arbeidsmarked, hvor kommunen har klart seg bra gjennom korona-året.  

Her kan du lese mer om kommune NM og se alle tallene både for fylket og per kommune: Kommune-NM (nho.no)