NHO

Innhold

Slik går det med medlemmene våre nå

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Store deler av næringslivet er hardt rammet av de siste smitteverntiltakene, men jevnt over står det bedre til i Rogaland enn i resten av landet.

Denne uken fikk vi svar på vår siste medlemsundersøkelse. Den ble gjennomført 8.-12.april. 3111 bedrifter har svart, hvorav 240 i Rogaland og 46 i Sandnes.

 • 33 prosent av bedriftene vurderer den generelle markedssituasjonen som god (38 prosent i Rogaland), mens 28 prosent vurderer den som dårlig (22 prosent i Rogaland). Best går det for bedriftene i Energi Norge, Byggmesterforbundet, NBF, Olje og Gass og Sjømat, mens det går dårligst hos Reiseliv og transport (Luftfart, Transport og Sjøfart). Bedriftene i Rogaland skiller seg altså ut. Ingen regioner i landet har så gode tall som her.
 • 2 av 10 bedrifter har mer enn 50 prosent lavere omsetning siste fire uker, enn i en normalsituasjon, og totalt har 5 av 10 har redusert omsetning sammenlignet med i en normalsituasjon. Reiseliv, Service og Handel, Luftfart og Transport oppgir oftest redusert omsetning. Mens tallet på landsbasis var 21 prosent, var det bare 13 prosent av de spurte i Rogaland som hadde 50 prosent lavere omsetning de siste fire ukene enn i en normalsituasjon. Det er også best i landet.

-Rogaland gjør det jevnt over klart bedre enn ellers i landet. Hovedforklaringen på dette er at vi har en annerledes næringssammensetning enn resten av landet. Vi har for eksempel en olje- og gassvirksomhet (9 prosent) som i liten grad (1 prosent) eksisterer i resten av landet. Også innenfor den svært hardt rammede reiselivsbransjen har vi en lavere andel (13 prosent) enn resten av landet (19 prosent), sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

Konsekvenser av tiltakene

Rett før påske innførte regjeringen en rekke strenge smitteverntiltak. Sammenliknet med forrige måned, oppgir:

 • 22 prosent at omsetningen nå er høyere, mens 30 prosent har lavere omsetning (Rogaland 27 prosent). MBL, Logistikk og Transport og Mat og Drikke gjør det best, mens dårligst står det til innenfor Luftfart, Reiseliv, Sjøfart og Transport.
 • 22 prosent av bedriftene oppgir lavere sysselsetting enn forrige måned (Rogaland 19 prosent). Dette gjelder først og fremst Reiseliv (49 prosent).
 • 13 prosent oppgir lavere salgspriser (8 prosent i Rogaland), mens 7 prosent oppgir høyere salgspriser sammenliknet med forrige måned (8 prosent i Rogaland). Størst økning er det i Byggmesterforbundet, Olje og Gass, og Sjømat. Størst reduksjon finner vi hos Energi Norge, Nelfo, Luftfart, Reiseliv, Sjøfart og Transport.
 • 14 prosent oppgir høyere (14 prosent i Rogaland) ordrereserver enn forrige måned og 30 prosent oppgir lavere (23 prosent i Rogaland). Lavere ordreserver er vanligst innenfor Reiseliv.

-Overordnet er situasjonen ikke bra. Deler av næringslivet i Norge er svært hardt rammet av smittetiltakene. Undersøkelsen viser at pandemien og tiltakene særlig setter spor hos bedrifter innen reiseliv, service, transport og små bedrifter, sier Grindland.

Forventninger framover

Når det gjelder forventningene de neste 3 månedene tror:

 • 30 prosent (Rogaland 34 prosent) at omsetningen vil være høyere og 27 prosent tror den vil være lavere (Reiseliv 49 prosent) (Rogaland 21 prosent).
 • 21 prosent (Rogaland 23 prosent) på høyere sysselsetting (Reiseliv 29 prosent) og 19 prosent (Rogaland 17 prosent) at den vil være lavere (Reiseliv 37 prosent).
 • 14 prosent (Rogaland 12 prosent) tror på høyere salgspriser (BNL, Byggmesterforbundet, Reiseliv, Norsk Industri) og 12 prosent (Rogaland 10 prosent) tror de vil være lavere (Energi Norge, Nelfo, Reiseliv)
 • 23 prosent (Rogaland 26 prosent) tror på høyere ordrereserver (BNL, Byggmesterforbundet) og 25% (Rogaland 21 prosent) tror på lavere ordrereserver (Nelfo, Reiseliv)
 • 18 prosent har likviditetsproblemer (16 prosent i Rogaland), og dette er samme andel som i mars (forrige måling). Størst er problemene i Reiseliv (45 prosent) og Luftfart (40 prosent)
 • 14 prosent frykter konkurs (10 prosent i Rogaland) og dette er stabilt fra forrige måling i mars. Høyest andel finner vi innenfor reiseliv (39 prosent) og Luftfart (40 prosent)

NHO mener det er særlig to ting politikerne kan gjøre for å lette situasjonen for bedriftene.

-Det viktigste er å redusere arbeidsgivers lønnsplikt fra ti til to dager. Dagens situasjon gjør at bedriftene enten ikke tør hente tilbake permitterte ansatte – eller at de må ta et sjansespill de ikke har råd til å tape. Det taper alle på, sier Grindland.

-Det andre er at nedbetalingstiden for utsatte skatter og avgifter må minst fordobles. Denne utsatte betaling kommer til å bli en kjempeutfordring for mange, avslutter regiondirektøren.

Her kan du finne flere nøkkeltall for norsk næringsliv: Nøkkeltall for norsk næringsliv (nho.no)