NHO

Innhold

Slik rammes næringslivet i Rogaland av grensereglene

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

I dag besluttet regjeringen å forlenge innreisereglene i Norge. Det rammer særlig bedrifter i Rogaland, ifølge vår ferske medlemsundersøkelse.

27.januar strammet regjeringen kraftig inn på innreisereglene i Norge. Bortsett fra visse unntak er det bare utlendinger bosatt i Norge som får reise inn i landet.

Onsdag besluttet altså regjeringen å utvide innreisereglene helt til 28. februar.

306 medlemmer i Rogaland har deltatt i NHOs siste medlemsundersøkelse. De viser at de fleste som benytter arbeidskraft er påvirket av den nye situasjonen på grensen.

  • 43 prosent av benytter utenlandsk arbeidskraft i Rogaland. Det er den høyeste andelen i Norge. Snittet i landet er 38 prosent.
  • 29 prosent i Rogaland opplever forsinkelser.
  • 24 prosent i Rogaland mangler arbeidskraft.
  • 21 prosent i Rogaland har fått redusert omsetningen. 
  • Konklusjonen er at mange av bedriftene sliter tungt. Særlig hardt rammes bedriftene tilknyttet landsforeningene Norsk Industri, BNL, Nelfo, NHO Service og Handel.

- Ingen fylker har en så høy andel utenlandsk arbeidskraft som Rogaland. Derfor er vi blant de som er hardest rammet av de strenge innreisereglene, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

- De fleste av disse bedriftene opplever naturlig nok negative konsekvenser nå. Mangel på utenlandsk kompetanse og arbeidskraft skaper utfordringer for mange av bedriftene våre, sier Grindland som mener en forlenget streng grenseregulering vil påvirke norske bedrifter, norsk konkurransekraft og økonomi negativt, sier Grindland, som frykter permitteringer som følge av dette.

- Vi må finne løsninger som slipper arbeidskraften inn, samtidig som det er trygt. Vårt ønske er en gradvis åpning for arbeidsinnvandring fra EØS-området med et mer vanntett regime for karantene og testing. Heller strengt enn stengt, sier Grindland.