NHO

Innhold

Se Solamøtet 2019 direkte mandag fra kl 9

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

#005

Følg konferansen og se programmet til Solamøtet. Rogaland er et fylke med lange tradisjoner for handel og samarbeid på tvers av landegrensene. Verdens utfordringer er også våre.

 

Sendingen er fra kl 09.00 til 12.30

Solamøtet 2019

Rogaland er et fylke med høy verdiskaping og lange tradisjoner for samarbeid og handel med resten av verden. Verdens utfordringer er våre utfordringer. Økte spenninger, proteksjonisme, polarisering og større ulikhet skaper usikkerhet om fremtiden. Samtidig vokser nye økonomier frem, flere kommer ut av fattigdom og teknologien gir oss mange ulike muligheter både i privat og offentlig sektor.

Olje- og gassindustrien har representert stor velstandsøkning i Rogaland. Da oljeprisen falt, ble vi for alvor klar over hvor avhengige vi er av denne industrien. Har vi lært av dette nå som pilene peker oppover?

FNs siste klimarapport tegner et dramatisk bilde av nær framtid om vi ikke endrer radikalt på livene våre. På hvilke måter skal vi lokalt bidra til en renere verden? Solamøtet viser hvilke grep Rogaland tar for å sikre fortsatt velferd, vekst og arbeidsplasser.

 
Program


Mandag 14. januar

Programleder Tone Grindland - NHO Rogaland 

09.00 - 10:30 Del 1

Åpning

Artist Jeremaya Abraham John

Velkommen - Solamøtet 2019

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune 

Norge og det globale politiske bilde

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Vi og verden

Ole Erik Almlid - administrerende direktør i NHO

Langsiktig verdiskaping på norsk sokkel

Arne Sigve Nylund - Equinor

Fra jord til bord - dyrking av verdensmestere

Sven Erik Renaa -Renaa Restaurant

Roger Joya - Sabi Omakase

Vicky Green Samuelsen - Eir of Norway

10:30 – 11:00 Pause

11.00 – 12.30 Del 2

Disse bærekraftsmålene har Norge forpliktet seg til

Bård Vegar Solhjell - WWF

Klimakrisen gir muligheter for næringslivet i Rogaland

Øystein Dørum - NHO

Klimasamarbeid i Sauda

Olaf Barstad - Bellona

Paneldebatt om offentlige innovative innkjøp – hvem tar regninga? 

Gunn Marit Helgesen - KS

Christine Sagen Helgø - Stavanger kommune

Ingvald Løyning - Det Stavangerske Dampskibsselskab 

Odd Aksland - Kolumbus 

12:30-13:30 Lunsj

13.30 – 15.00 Del 3

Digitale grep for norsk verdiskaping 

Morten Dalsmo - Sintef

Utenrikstjenestens bistand til norske bedrifter

Marianne Hagen - Utenriksdepartementet

Kan Rogaland ta en global posisjon innen spillutvikling? 

Gøran Myrland - Misc Games

Innovasjonspartnerskap i offentlig sektor 

Per Kristian Vareide - Stavanger kommune

Atle Jensen - Topro

Pasientens helsetjeneste: fire eksempler på digitale innovasjoner

Inger Cathrine Bryne - Stavanger Universitetssykehus

Et digitalt lykkeland? Nye muligheter i en digital tid

Kimberly Lein-Mathisen - Microsoft Norge

15:00-15:30 Pause

15.30 – 17:00 Del 4

Nye muligheter for norsk industri – hav og teknologi

Jonas Gahr Støre - leder av Arbeiderpartiet

Grønne muligheter i en blå næring

Hege Økland - Maritime Clean Tech

Superklyngen for landets største industri

Tor Arnesen - Norwegian Energy Solutions

Paneldebatt om norsk industri i utvikling

Jonas Gahr Støre - leder av Arbeiderpartiet

Tor Arnesen - Norwegian Energy Solutions 

Hege Økland - Maritime CleanTech 

Angriper plastutfordringene i verden med ny teknologi 

Simen Knudsen - Empower

Blokkjedeteknologi og digitalt eierskap

Chunming Rong - bitYoga

17:00 Konferanse slutt

17:30 Aperitif

18:00 Middag og prisutdeling


Dag to - Møte med Rogalandsbenken tirsdag 15. januar

09.00 Velkommen ved Tone Grindland, NHO Rogaland  

09.15 Dette har vi fått til siden sist: feltrapport fra benken

09.45: Landbruk og havbruk 

 • Bondelaget Rogaland, Marit Epletveit 

 • Nortura, Einar Risnes 

 • Skretting, Anita Viga 

10.15: Innovasjon 

 • Green Mountain, Tor Kristian Gydland 

 • SUS2023, Kari Gro Johanson  

10.45: Pause 

11.15 Energi 

 • Statnett, Anders Kringstad/Erik Skjelbred 

 • Ryfylke IKS, Geir Ims 

 • Gasnor, Leiv Arne Marhaug 

11.45 Transport 

 • Freja, Jan Håvard Hatteland 

 • Nye Veier, Geir Gjervan

12.15 Oppsummering 

 • Hva har vi lært? 

 • 3 min pr politiker 

13.00 Slutt - alle går til lunsj 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: