NHO

Innhold

Solamøtet 2019

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

#005

Lachlan Gowen

Solamøtet er en næringspolitisk konferanse og samler ledere fra næringsliv, forskning, politikk og forvaltning.

Solamøtet 2019 skjer på Clarion Hotel Air mandag 14. januar 09:00-17:00 med middag 18:00. Møte med Rogalandsbenken skjer samme sted tirsdag 15. januar 09:00-13:00 med avsluttende lunsj.

Årets tema

Rogaland er et fylke med høy verdiskaping og lange tradisjoner for samarbeid og handel med resten av verden. Verdens utfordringer er våre utfordringer. Økte spenninger, proteksjonisme, polarisering og større ulikhet skaper usikkerhet om fremtiden. Samtidig vokser nye økonomier frem, flere kommer ut av fattigdom og teknologien gir oss mange ulike muligheter både i privat og offentlig sektor.

Olje- og gassindustrien har representert stor velstandsøkning i Rogaland. Da oljeprisen falt, ble vi for alvor klar over hvor avhengige vi er av denne industrien. Har vi lært av dette nå som pilene peker oppover?

FNs siste klimarapport tegner et dramatisk bilde av nær framtid om vi ikke endrer radikalt på livene våre. På hvilke måter skal vi lokalt bidra til en renere verden? Solamøtet skal vise hvilke grep Rogaland må ta for å bidra til å løse globale utfordringer, samtidig som vi sikrer fortsatt velferd, vekst og arbeidsplasser.

Ønsker du å delta?

Det er mange som ønsker å delta på konferansen og inviterte vil komme i første rekke. Men vi har en venteliste du kan registrere deg på. Invitasjoner til konferansen og påmelding til ventelista legges ut mot slutten av november. 

Arrangører

Solamøtet arrangeres i samarbeid mellom NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Universitetet i Stavanger, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Næringsforeningen Haugalandet.