NHO

Innhold

Se Solamøtet 2020 direkte

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

#005

Solamøtet 2020, 13.januar på Clarion Hotel Air på Sola

Solamøtet er en næringspolitisk konferanse og samler ledere fra næringsliv, forskning, politikk og forvaltning. Se direktesending.

Direktesending fra Sola-møtet

 

I samarbeid med NRK Rogaland sender Dalane Tidende direkte frå Solamøtet.Solamøtet 2020 skjer på Clarion Hotel Air 13. januar kl. 09.00-17.00 med middag kl. 18:00. 

Vi har også i år et Afterwork-program hvor det vil bli live-innspilling av podkasten «Det vi lever av» fra Sysla.  

Årets tema: «Rogaland griper mulighetene»

Rogaland er et fylke med høy verdiskaping og lange tradisjoner for samarbeid og handel med resten av verden. Verdens utfordringer er våre utfordringer. Klimaendringer er en stor utfordring som vil kreve klare prioriteringer og tiltak på alle nivå for å nå de nødvendige klimamålene vi har forpliktet oss til. I dette bildet vokser også nye næringer og markedsområder frem og teknologien gir oss ulike muligheter både i privat og offentlig sektor.  

Reduksjon av inntektene fra tradisjonell olje- og gassvirksomhet vil gi dramatiske kutt i velferdsnivået i Norge, hvis vi ikke greier å skape nye verdikjeder basert på lønnsomme virksomheter. Rogaland er mangfoldig og et fylke med naturgitte fortrinn innen naturressurser, klima og energi, digitalisering og automatisering. Skal Rogaland ta en ledende posisjon i omstillingen, må vi gripe mulighetene disse fortrinnene gir oss. Forutsetningene for at vi skal lykkes med dette er at vi sikrer tilgang på ressurser og utnytter mulighetene til samskaping basert på den kompetansen og tilliten som finnes mellom sektorene.  

Solamøtet skal vise hvilke grep Rogaland må ta for å bidra til å løse globale utfordringer, samtidig som vi sikrer fortsatt velferd, vekst og arbeidsplasser.

Arrangører

Solamøtet arrangeres i samarbeid mellom NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS,  Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Næringsforeningen Haugalandet.

 

Program – 13.januar

Møteleder: Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland og Ingvild Meland, ONS

08.00: Registrering i mingleområde

 

09.00-10.00: DEL 1 

Åpning - kulturelt innslag

Velkommen til Solamøte 2020 - Marianne Chesak,  fylkesordfører i Rogaland 

Fortid og fremtid, Rogaland for alltid  - Aslak Sira Myrhe 

Innovasjon og ny teknologi i fremtidens helsesektor - Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Hvordan utdanne for fremtiden? - Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

Verdien av bærekraft - Thina Saltvedt, sjefsanalytiker i Sustainable Finance i Nordea

10.00-10.30: PAUSE

 

10.30-12.00: DEL 2

Equinor i fremtidens energilandskap - Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor

Norge som testhub for teknologi globalt - Agnete Johnsgaard-Lewis, adm.dir i Norske Shell

Omstilling i leverandørindustrien - Mads Andersen, konsernsjef i Aibel

Flytende havvind – et nytt industrieventyr? - Astrid Skarheim Onsum, Head of Offshore Wind Power i Aker Solutions             

12.00-12.45: LUNSJ

 

12.45-14.00: DEL 3

Nasjonal rapport: Mulighetsrom, verdikjeder innen energi og industri - Petter Støa, forskningsdirektør Sintef 

Samtale: Lokale løsninger på fremtidens utfordringer: Ralf Schopwinkel (COO, Geminor), Tor Hellestøl (daglig leder FishGlobe), Nils GiskeØdegaard (direktør Asko Rogaland) og Camilla Gjetvik (COO, Boost.ai)

Klimarapport for Sør-Rogaland: Klarer vi å mobilisere bredt på fylkesnivå? - Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse 

Debatt: Hvordan jobbe sammen om felles utfordringer og gripe nye muligheter: Kari Nessa Nordtun (ordfører Stavanger), Asbjørn Birkeland (ordfører i Sauda), Frode Fjeldsbø (ordfører Gjesdal), Klaus Mohn (rektor UIS), Berit Rokne (rektor HVL) og Solveig Vik (ungdommens fylkesordfører)

 14.00-14.30: PAUSE

 

14.30-16.00: DEL 4

Mot et bærekraftig velferdssamfunn – Statsminister Erna Solberg

Bedriftenes neste trekk – Ole Erik Almlid, adm.dir NHO

Bærekraftig arbeidsliv – Peggy Hessen Følsvik, nestleder LO

Samarbeid for bærekraftig velferd - Tor Arne Gangsø, områdedirektør arbeidsliv KS

Samtale: Trepartssamarbeid som et konkurransefortrinn og premiss for omstilling? 

Peggy Hessen Følsvik (LO), Ole Erik Almlid (NHO), Tor Arne Gangsø (KS) 

BA-desken, Rogaland-edition - Ken André Ottesen

16.00-16.30: PAUSE

 

16.30-17.00: After work - uformelt program i Atriet

Podkast «Det vi lever av» fra Aftenbladet/Sysla. (Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Hilde Øvrebekk, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad og Ola Myrset, programleder og journalist i Stavanger Aftenblad) 

17.00: Konferanse slutt

 

18.00: Middag

Velkommen av fylkesordfører Marianne Chesak, tale fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad og utdeling av forsknings- og innovasjonsprisen 2020. 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: