NHO

Innhold

Jenter og teknologi: Teknologiaften

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Rundt 200 jenter i videregående alder var på plass i Radisson Blu Atlantic Hall

I begynnelsen av februar arrangerte NHO og NITO sammen med Universitetet i Stavanger teknologiaften for jenter i videregående alder.

12.februar 2020 inviterte Universitetet i Stavanger i samarbeid med NHO og NITO jenter i videregående skole til en kveld med inspirasjon, god mat og underholdning. Jenter og teknologi er et nasjonalt prosjekt fra NHO i samarbeid med NITO, som samordner og intensiverer arbeidet for å få flere jenter til å velge teknologi. Formålet med teknologiaften er å gi jenter i videregående skole informasjon om ulike teknologiske utdanninger og forhåpentligvis bidra til at flere jenter velger denne retningen. 

Slik det kommer fram av KANTAR rapporten fra 22.oktober 2019 mener 5 av 10 jenter i alderen 12-19 år at de har liten eller svært liten grad av oversikt over ulike teknologiutdanninger og jobber man kan få ved å ta teknologiutdanning. Både jenter og foreldre er uenige i at jobber som krever teknologisk kompetanse passer best for gutter. Dette bekrefter at en kveld som teknologiaften er høyst nødvendig. Både jenter, foreldre og rådgivere er nemlig enige om at viktige forhold for å vurdere teknologiutdanning er mer kunnskap om muligheter med utdanningen, større interesse for teknologi generelt og informasjon fra studenter eller ansatte innen teknologi.

For jentene som svarte på undersøkelsen som grunnlaget for KANTAR rapporten er det også viktig med bedre rådgivning i skolen for å kunne vurdere teknologiutdanning, men kun 13% av rådgivere anser dette som et forhold. Det viser hvilket viktig skritt NHO sammen med NITO tar for å gi jenter i videregående skole den informasjonen de ønsker. Rapporten avslører at nesten 4 av 5 jenter er helt eller delvis enige i at de trenger mer informasjon om hvilke yrker ulike teknologiutdanninger kan føre til. I tillegg er 85% av jentene helt eller delvis enige i at det vil være en fordel å være god på teknologi fremover.

Over 200 jenter i videregående skole møttes til Teknologiaften på Radisson Atlantic Hall den 12. februar i år. Jentene som meldte seg på arrangementet møtte til en kveld der de blant annet fikk høre «rollemodeller» fortelle om hvorfor de valgte teknologiske utdanninger og de mulighetene det har gitt dem. Det var god energi i salen og jentene fikk en opplevelse de sent vil glemme med både humor, show og teknologi pakket inn i samme arrangement.

I KANTAR rapporten ble følgende påstand fremlagt «det er fortsatt behov for mer informasjon om teknologiutdanning blant jentene». Andelen svært enige i denne påstanden er 10 prosentpoeng høyere for ungdomsskolejenter enn for jenter på videregående skole. Når det gjelder behov for informasjon om hvilke yrker teknologiutdanning kan føre til, er andelen enige omtrent lik på tvers av ungdomsskolejenter og jenter på videregående skole. Dette bekrefter enda mer at arbeidet til NHO og NITO i samarbeid med en rekke universiteter og høgskoler er nødvendig for å gi jenter i alderen 12-19 år tilstrekkelig med informasjon om teknologiske utdanninger og mulighetene disse gir.

—    Vi i NHO er opptatt av å synliggjøre hvilke muligheter som ligger i teknologiutdanningene, da vi ser at denne type kompetanse er høyt etterspurt blant våre medlemsbedrifter. Nye teknologier og hurtige endringer vil endre måten vi jobber på i mange bransjer, og det er også nøkkelen for å løse noen av de store utfordringene vi står ovenfor.

Jenter og teknologi er et flott prosjekt som er med på å synliggjøre dette på en god måte, blant annet gjennom dyktige kvinnelige rollemodeller. Vi vet behovet for denne kompetansen er stor, og vi må jobbe med rekrutering fra hele befolkningen. Med dette prosjektet jobber vi med å øke andelen kvinnelige teknologer, fordi vi trenger dem!
Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: