NHO

Innhold

Medlemmene: Unge søkere svekket etter korona

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

NHO Rogaland er stolte av de mange bedriftene som er med å gjøre Rogaland til det beste lærling-fylket i landet. Her er en gjeng fra Aker Solutions i Eigersund fra i vår. (Foto: Aker Solutions).

36 prosent av NHO-medlemmene i Rogaland mener unge søkere står svakere eller mye svakere enn for ett år siden. Regiondirektør Tone Grindland etterlyser tre konkrete grep.

-Dette er ikke overraskende. Likevel er det desto større grunn til bekymring. Vi risikerer å få en ungdomsgenerasjon med alt for mange permanent ledige.

 

Grunn til bekymring

Det sier Grindland etter å ha fått ferske medlemstall om de unges muligheter på arbeidsmarkedet. 20 prosent av de spurte i Rogaland mener de unge har svakere muligheter og 16 prosent mener de har mye svakere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er omtrent som landsgjennomsnittet.

 

Dette er noe NHO er bekymret over. Nok en gang ser vi at det er unge som lider mest under økonomiske kriser - som etter finanskrisen i 2008 og eurokrisen i 2011. 

-Det er noe vi har sett også fra tidligere. I krisetider er det de unge som taper. Ansiennitet teller når det skal nedbemannes, sier NHO-direktøren.  

 

Konkrete tiltak
NHO peker på tre tiltak som kan avhjelpe situasjonen. 1). Redde bedriftene gjennom krisen – slik at de kan ansette ungdom igjen. 2). Sikre at det er kompetansetiltak som sikrer at ungdom har rett kompetanse for å komme seg inn i jobb 3). Tilby lønnsstøtte og lønnstilskuddsordninger slik at det er lavere terskel for å komme seg inn i bedriftene for unge arbeidstakere.

-Derfor må vi gjøre det som skal til for å få bedriftene gjennom denne krisen. Vi må sikre kompetansetiltak for å sikre at ungdom har rett kompetanse til å få jobb. Og vi må ha lønnsstøtte og lønnstilskuddsordninger, slik at det er lettere å komme seg inn i bedriftene for unge arbeidstakere, sier Grindland.