NHO

Innhold

Vegkonferansen 2019

Vegforum Trøndelag inviterer til Vegkonferansen 2019.

Vei i fremtiden

Velkommen til Vegkonferansen 2019

Også i år inviterer vi, sammen med våre samarbeidspartnere i Vegforum Trøndelag, til Vegkonferansen.

I år har vi med oss nasjonale og regionale politikere, ordførere og brukere av vegene våre på programmet. Tradisjonen tro utfordrer vi også våre politikere til vegdebatt.

Mer informasjon og påmelding

 

Program:

10.00: Trailerkjøring i regi av Norsk Lastebileierforbund på Leangen Travbane

11.00: Registrering og lunsj

12.00: Velkommen til Vegkonferansen 2019

v/styreleder i Vegforum Trøndelag, Roar Melum og konferansier Eli Arnstad, styreleder i NiT

12.10: Hvordan ta igjen etterslepet på fylkesveiene? Delt vegadministrasjon - hva nå?

v/statssekretær Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet

            Utvikling av fylkesvegnettet

v/Tore O Sandvik, fylkesordfører Trøndelag fylkeskommune

            Utfordringer og muligheter i Trøndelag på fylkesvegene

Samtale med vegdirektør Eva Solvi, Trøndelag fylkeskommune og prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan, Nye Veier AS

13.05: Kaffepause

13.25: Bedriftseksempler - ønsker for vegnettet

v/Ole Bakke, spesialrådgiver Allskog SA

            Hvorfor er veg så viktig?

v/Steinar Aspli, ordfører Nærøy kommune

v/Are Hilstad, ordfører Meldal kommune

14.05: Pause med forfriskninger

14.25: Vegdebatt

Debattledere Eli Arnstad, styreleder i NiT og Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i NiT utfordrer våre fylkespolitikere på aktuelle temaer for videre utvikling av trønderske veger.

Deltagere:

Tomas Hallem (SP)

Lill Harriet Sandaune (FrP)

Tove Eivindsen (V)

Karin Bjørkhaug (KrF)

Pål Sæther Eiden (H)

Tore O Sandvik (AP)


15:50: Avslutning

v/Roar Melum, styreleder i Vegforum Trøndelag

16.00: Vel hjem