NHO

Innhold

Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?

For at forebyggende arbeid skal virke, kreves både kunnskap og forståelse. STAMI ønsker velkommen til et seminar hvor forskere, forelesere og partene i arbeidslivet vil belyse viktige perspektiver når man skal ta det neste steget i arbeidet med arbeidsmiljøet.

#205
Program:

Svein Tore Bergestuen (forfatter, rådgiver og foredragsholder) vil være konferansier og ordstyrer under samlingene.

Kl. 10.30 Arbeidsmiljø – Hvorfor står dette høyt på samfunnsagendaen nå?
Pål Molander, direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt

Kl. 11.00 Arbeidsmiljøtilstanden i Norge – Hvordan er ståa?
Hva er de største arbeidsmiljøutfordringene i Norge? Og hva lykkes vi godt med? Er det forskjeller mellom yrker, bransjer/næringer og regioner? Hvor og hvordan kan vi skaffe oss kvalitetssikret kunnskap om dette?
Berit Bakke, avdelingsdirektør Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og –helse (NOA)

Kl. 11.30 Pause

Kl. 11:45 Hva kjennetegner de gode virksomhetene?
Hva sier tilsynserfaringene om arbeidsmiljøfokuset i virksomhetene. Hva kan vi lære av de som lykkes? Og hvordan bruker virksomhetene denne kunnskapen i sitt daglige arbeid?
Monica Seem, Avdelingsdirektør, Direktoratet for Arbeidstilsynet

Kl. 12.15 Lunsj

Kl. 13.15 Arbeidsmiljøarbeid i praksis – Hvilke gevinster gir det din virksomhet?
Hva gjør de virksomhetene som lykkes godt med arbeidsmiljøarbeidet? Kan vi lære noe av hverandre? Og hva er gevinstene?
Trondheim Kommune ved enhetsleder for arbeidsmiljøenheten Hans-Jacob Busch
Backe-gruppen

Kl. 13.45 Arbeidsmiljø og partssamarbeid.
Hvilke arenaer har vi og hvordan jobber vi med dette? Hva oppnår vi sammen? Hvordan skal vi ta steget videre?
Ann Torill Benonisen Indreeid, spesialrådgiver, Arbeidsliv, NHO
Tor Idar Halvorsen, rådgiver, LO

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.15 Oppsummerende panelsamtale og diskusjon med salen
Treffer vi godt nok med arbeidsmiljøarbeidet i dag? Hva er de viktigste forbedringspunktene? Hvordan kan vi bidra til å gjøre våre virksomheter og medlemmer bedre?
Panel/alle

Kl. 14.45 Avslutning/Takk for i dag

Les mer